Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 42 träffar på samer

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Samiska arkivets roll i Finland

  2017-01-11

  Inker-Anni Linkola berättar om arbetet på det samiska arkivet i Enare, Finland. Arkivet grundades 2012 som ett samarbete mellan det finska sametinget och Finlands riksarkiv. Målet är att utveckla samisk forskning men även att vara tillgängligt ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Video

  Härifrån till hållbarheten : Rättvisa

  2017-09-15

  För att ett samhälle ska vara hållbart måste det också vara rättvist. Men vilket land kan säga sig var det? Timimie Märak är samisk aktivist och kritisk till gruvdriften på samisk renbetesmark. Hon beskriver motsättningar mellan vinstintresse ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016 : Lappskattelanden och deras innehavare

  2017-06-14

  Gudrun Norstedt berättar om den historiska indelningen av den svenska lappmarken, de så kallade lappskattelanden. Marken tillhörde ursprungligen samer som utnyttjade fiskevatten, renbetesmarker och andra resurser med ensamrätt men betalade skatt ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Video

  UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016 : Släktforska med samiskt perspektiv

  2017-06-14

  Elisabeth Engberg är en av författarna till boken "Samiska rötter". Boken är till hjälp för släktforskare med samiska rötter men ska även ge kunskap om samisk kultur, historia och samhälle. Här berättar hon tillsammans med Patrik Lantto, ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016 : En samisk befolkning i Mellansverige

  2017-06-14

  Ingvar Svanberg berättar om upptäckten av en relativt okänd samisk befolkning långt söderut i Mellansverige, bland annat i Dalarna. Med hjälp av kyrkoarkiv kunde gruppen följas tillbaka till 1600-talet som en kringvandrande skogssamisk befolkning ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Den samiska etnopolitikens början

  2017-01-11

  Samiska etnopolitiska rörelser uppstod i Norge och Sverige i början på 1900-talet som ett resultat av integrationspolitik och kolonisering. Veli-Pekka Lehtola, professor vid Uleåborgs universitet, ger här en historisk bakgrund och berättar om ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Berättelsen som lärande

  2017-01-11

  Hanna Helander forskar om samisk kultur vid University of Oulu, Finland. Här talar hon om berättandet som lärandemodell för att bidra till identitet och det kollektiva minnet. Berättandet har många olika funktioner, allt från att lära till att ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2013 : Kulturarvet i nordskandinaviska gammelskogar

  2016-11-09

  Det vi vill göra är att utveckla Västerbottens inland och Helgeland, som är den del av Norge som ligger närmast Västerbotten. Det säger Erik Sandén när han beskriver hur Västerbottens museum samarbetar med andra museer och myndigheter i Sverige ...

  Källa:

 9. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : Projektet Kulturarvet i nordskandinaviska urskogar

  2016-11-09

  Erik Sandén, arkeolog på Västerbottens museum, berättar om ett brett, norsk-svenskt projekt vars syfte är att skydda och bevara gammelskogen i norra Skandinavien och det kulturliv som finns och har funnits där. Inspelat 7 mars 2014 på Västerbottens ...

  Källa:

 10. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : Etik i samisk forskning

  2016-11-09

  Efter andra världskriget etablerades etiska riktlinjer för urfolksforskning. Anna-Lill Ledman, historie- och genusforskare vid Centrum för samisk forskning (Cesam) vid Umeå universitet, drar en rad både goda och hårresande exempel på hur god ...

  Källa:

 11. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : Laponias förvaltning med lokalt perspektiv

  2016-11-09

  Laponia består av nio samebyar. Här finns både bosättningar och betesmarker för stora renhjordar, en sed som går tillbaka till ett tidigt stadium i människans ekonomiska och sociala utveckling. En förutsättning för att Unesco skulle klassa ...

  Källa:

 12. Video

  Vår samiska kamp : Makt och maktlöshet

  2016-11-10

  På 1990-talet var det stora konflikter i Finnmark. Många var emot att samiska skulle införas i skolan och menade att samerna hade fått för stor politisk makt. Den politiska kampen och konflikterna väckte Marie Therese Aslaksens politiska intresse ...

  Källa:

 13. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2014 : De tvångsförflyttade

  2016-11-09

  Birger Ekerlid, författare och journalist, har i en serie böcker tittat närmare på koloniseringen av Sameland och tvångsförflyttningarna mellan 1842 och 1940. De räknas som en av de mörkaste fläckarna i historien om myndigheternas behandling ...

  Källa:

 14. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Læstadianismen och samisk identitet

  2017-01-11

  Lis-Mari Hjortfors är etnolog och har studerat læstadianismens betydelse för bevarandet av samisk identitet, språk och tradition. Lars Levi Læstadius som grundade rörelsen var same och höll predikningar på samiska. Församlingen återfinns i ...

  Källa:

 15. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2013 : Inledning

  2016-11-08

  Michael Lindblad, ordförande i Såhkie - Umeå Sameförening, inleder föredragen under Samiska veckan. Han sätter in årets Samiska vecka i ett sammanhang och jojkar också kort. Inledningstalet är en del i Samiska veckan, Ubmejen Biejvieh, och ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2015 : Att anpassa skog till rennäring och naturvård

  2016-11-08

  Många samebyar kämpar för att överleva och finnas kvar i Sverige. Framförallt handlar det om hur skogen ska skötas så att det kan fortsätta gynna samerna. Forskarna Erik Valinger och Torgny Lind har studerat tre samebyar och berättar om sina ...

  Källa:

  Taggar:

 17. Video

  UR Samtiden - Samiska veckan 2016 : Genusfrågor och samepolitik

  2017-01-11

  Torunn Pettersen berättar om sin forskning om sametingens politik kring genusfrågor i Sverige och Norge. Huvudsyftet med studien är att utforska och jämföra om det finns några skillnader mellan länderna i synen på attityd och intresse i genusfrågor. ...

  Källa:

 18. Video

  Vår samiska kamp : Stolt framtid

  2016-11-08

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in I Norge under första delen av 1900-talet ansågs den samiska kulturen vara mindre värd och samerna skulle lära sig norska och leva efter norska ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Video

  UR Samtiden - Minoritetspolitik på ungas villkor : Samiska ungdomars inflytande

  2016-11-08

  Det finns två grundförutsättningar som begränsar samiska ungdomars möjligheter till inflytande, säger Josefina Lundgren Skerk. Det ena är den svenska skolan som inte förmedlar samiska samhällsfrågor. Den andra är att tidigare generationer ...

  Källa:

 20. Video

  Vår samiska kamp : Rätten till jorden

  2016-11-08

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Niila Inga är renägare och bor i Laevas sameby, nära Kebnekaise. Han och familjen lever ett traditionellt samiskt liv nära naturen. Niila Inga ...

  Källa: