Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 9 av 9 träffar på läs- och skrivsvårigheter

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016 : Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

  2016-11-10

  Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Så minns unga : Vad kan vi lära från internationella studier - Richard Olson

  2016-04-21

  Hur kan vi veta om läs- och skrivsvårigheter har med generna att göra? Och vad spelar enskilda gener för roll? Richard Olson, professor i psykologi vid Colorado universitet, berättar om den internationella tvillingstudie han har gjort tillsammans ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Kod-Knäckarna

  2017-02-02

  Ett stöd för föräldrar som har barn med lässvårigheter. Kod-Knäckarna erbjuder kunskap, såväl som handfasta tips och övningar som stärker läs- och skrivutvecklingen på ett pedagogiskt och roligt sätt. Massor av artiklar och stödmaterial. ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Metod för läs- och skrivsvaga

  2016-04-21

  Ulrika Wolff, forskare vid institutionen för pedagogik och specialpedagogik vid Göteborgs universitet, berättar om en studie där de satt in programmet RAFT, Reading and Fluency Training Based on Phonemic Awareness, för att hjälpa barn med läs- ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Så minns unga : Gener, hjärnan och barns utveckling

  2016-04-21

  Tre grupper av barn riskerar att få problem med sin skolgång: adhd-diagnostiserade, barn med dyslexi och barn med dyskalkyli. Torkel Klingberg, professor i kognitiv neurovetenskap vid Karolinska institutet, visar kopplingarna mellan genetiken och ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Så minns unga : Avslutande debatt

  2016-04-21

  Under ledning av moderatorn och professorn Gunnar Bjursell samtalar forskarna om dagens resultat och vad de innebär för eleven, lärarna och framtida forskning. Inspelat i Tändstickspalatset i Stockholm i maj 2012. Arrangör: Vetenskapsrådet. 172070 ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Dyslexiförbundet - FMLS

  2014-03-28

  En portal där film och text talar om tillgänglighet. Här finns också tidningen Läs & Skriv http://www.dyslexi.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 8. Webbsida

  Inläsningstjänst AB - läromedel

  2017-02-02

  Inläsningstjänst AB - Information om olika hjälpmedel för den som har svårt att läsa. Här kan Du bläddra i nätkatalogen och se vilka inlästa böcker/läromedel, s k talböcker, som finns att beställa. https://www.inlasningstjanst.se/ Dela: ...

  Källa:

 9. Artikel

  Datorn - kompensatoriskt hjälpmedel & stöd vid inlärning för vuxna med läs- & skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Utgångspunkten för vårt arbete är att försöka utröna om ökad datavana och databaserade hjälpmedel och läromedel är till hjälp för elever med läs- och skrivsvårigheter. Vi ville få svar på frågan: - Har dator och IT hjälpt dig i dina ...

  Källa: