Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 15 av 15 träffar på internet

Sortera på:
 1. Artikel

  Besök i Internetgalleriet

  2014-03-28

  NBV Dalarna söker beröringspunkter mellan IT och traditionella studiecirklar Studiecirkeln bygger på den traditionella pedagogiken med samtalet och boken som hjälpmedel. Eftersom IT idag genomsyrar allt fler områden är det viktigt att även hitta ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Introduktion till internet för äldre

  2017-10-11

  Ett hjälpmedel för pedagoger, vänner eller närstående som vill stötta den som är ovan vid dator och internet. Guiden, som kan laddas ner gratis, ger konkreta tips till den som hjälper någon att komma igång med nätet. https://www.iis.se/fakta ...

  Källa:

 3. Artikel

  Internet och hemspråk i folkbildningen

  2014-03-28

  Vi valde att som ITiS-arbete genomföra ett metodutvecklingsarbete som syftar till att vi ska arbeta internationellt via Internet och bättre ta till vara deltagarnas kunskaper genom att utnyttja att de tillsammans behärskar mer än tio modersmål. ...

  Källa:

 4. Artikel

  Det går att lära gamla hundar att sitta!

  2014-03-28

  Vår tanke med detta ITiS-projekt är att få kursdeltagarna, som i detta fall är pensionärer, att bli nyfikna på att hämta information från Internet och att bli vana vid att använda datorn som redskap. Vi valde att koncentrera projektet kring ...

  Källa:

 5. Artikel

  Site ITiS

  2014-03-28

  Ett gemensamt undersökande arbete kring Internet, som syftar till att bli mer bekant med relevanta internetsidor som har med specifika ämnesområden att göra. Detta kommer också att betyda nya möjligheter i att använda datorn som ett naturligt ...

  Källa:

 6. Artikel

  I Tros@bygden

  2014-03-28

  Stensunds folkhögskola ger sig ut i lokalsamhället för att sprida kunskap om IT Genom en mängd olika aktiviteter så har folkhögskolan i ett unikt folkbildningsprojekt mött över 400 människor i Trosabygden. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Bredbandskollen.se

  2017-10-12

  Bredbandskollen tar pulsen på bredbandsverige. Har du rätt hastighet? Bredbandskollen är ett konsumentverktyg som hjälper bredbandskunder att utvärdera sin bredbandsuppkoppling. Med hjälp av verktyget kan konsumenten få ett mätvärde och en ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Webbsida

  Oxford Internet Institute

  2014-03-28

  Ett av världens ledande forskningsinstitut om Internets använd och utveckling där man undersöker hur samhället formar Internet och hur Internet formar samhället. http://www.oii.ox.ac.uk/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 9. Webbsida

  World Internet Institute

  2014-03-28

  Ett svenskt institutet som sprider forskning om hur Internet påverkar individ och samhälle, bland annat publiceras den årliga rapporten "Svenskarna och Internet". De driver också World Internet Project. https://www.iis.se/blogg/ett-varldsomspannande-projekt/ ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Att skapa en mobil webbplats

  2014-03-28

  Ett studiematerial om mobila webbplatser Internet växer. Den nya tekniken i våra mobiltelefoner har expanderat möjligheterna för webbaserad information - ta din chans att synas på framtidens plattformar! - Här hittar du den hjälp du behöver ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Källkritik på internet

  2019-01-15

  En sammanfattande handledning där du kan beta av ett avsnitt i taget. Ger ökad mediemedvetenhet och många tips även för den rutinerade nätanvändaren. Kapitlen finns som länkar på sidan. Du kan också ladda ner hela foldern direkt. Ur förordet: ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Beware online "filter-bubbles"

  2014-11-12

  Internetaktivisten Eli Pariser tar upp begreppet "filterbubblor" och hur vi får individanpassade sökresultat som bland annat baseras på tidigare sökningar, cookies och vänners sidor vi besökt. Det vill säga all den information som samlas inom ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Internet of Things

  2017-05-11

  Tekniken tränger in i våra arbeten, hem för att inte tala om datorerna och dess tjänster. Olika aspekter och användningsområden för Internet of Things beskrivs i en folder från Internetstiftelsen. Internet of Things, eller IoT som det ibland ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Internet live stats

  2017-10-20

  Koll på vad som händer på internet just nu i denna stund. Antal webbsidor, googlesökningar, användare, mail, blogginlägg, uppladdade foton och filmer, facebookanvändare, skypesamtal. Det tickar på i en svindlande fart Under Trends går det också ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Svenskarna och internet 2018

  2018-10-12

  Så gott som alla svenskar, 98 %, har tillgång till internet hemma och nio av tio har en smartmobil. Gränsen går inte längre mellan de som använder internet och de som inte gör det alls utan mellan storanvändare och sällananvändare. 2018 2018 ...

  Källa: