Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 12 av 12 träffar på informationskompetens

Sortera på:
 1. Artikel

  Nätet som informationskälla

  2015-08-19

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 2. Artikel

  Internet i undervisningen

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt kring hur man kan öka kunskapen om och nyttan av internet som ett redskap i undervisningen Vårt projekt har två huvudsyften: det ena är att göra oss själva bättre förtrogna med Internet, dvs ge oss en egen kompetensutveckling ...

  Källa:

 3. Artikel

  ITiden - informationsvärderingsprojektet 99/00

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola har utvecklat modeller för källkritik på Internet. Hjälmareds Folkhögskola genomförde under läsåret 99/00 ett projekt i informationsvärdering på Internet, finansierats av Folkbildningsrådet. Informationsvärdering ...

  Källa:

 4. Artikel

  IT-stöd i folkbildningsverksamhet

  2017-09-19

  Ljungskile folkhögskola utvecklar sina kunskaper kring informationssökning Projektet syftar till att uppnå större kunskap hos lärare och elever på folkhögskolan om informationssökning i stort men även på att bli bättre på att sovra bland ...

  Källa:

 5. Artikel

  Kritiskt tänkande på Internet

  2014-03-28

  På Hagabergs folkhögskola hade vi alltmer börjat uppmärksamma att många elever hade ett okritiskt förhållningssätt till informationssökning på Internet. Andra problem vi lagt märke till, var brister i förmågan att sovra i informationsflödet, ...

  Källa:

 6. Artikel

  Informationspilotprojektet 1999/2000

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola utbildar elever i att söka på Internet och bli en resurs på skolan Projektets syfte var att utbilda två elever per klass i informationssökning på Internet och i databaser men även på bibliotek. Efter en intensivkurs ...

  Källa:

 7. Artikel

  ITiS på fritidsledarlinjen på Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  ITiS-projektet avser att i det publicerande avsnittet producera länksidor för det informationssökande avsnittet. Främst faller denna uppgift på undervisande lärare, som ingår i ITiS-projektet. Metoden att söka information med sökmotorer följs ...

  Källa:

 8. Artikel

  Faktasökning på internet

  2014-03-28

  Syftet med detta projekt har varit att i någon mån försöka utjämna de stora skillnaderna i förmågan att utnyttja datorn i profilarbetet. Främst genom att förbättra vår egen och de ovanaste studerandes förmåga att använda Internet för ...

  Källa:

 9. Artikel

  Från novis till nörd

  2018-02-12

  Ett projekt kring infosökning och källkritik Vi ska i projektet: Söka material, granska olika sajter och värdera tillförlitligheten. En grupp elever kommer att skapa egna näthundar. Träna på kritiskt tänkande, dokumentera projektet muntligt ...

  Källa:

 10. Artikel

  Sökning, källkritik och hypertextualitet på Internet

  2014-03-28

  Idén med vårt projekt var att först öka projektgruppens kompetens när det gäller informationssökning och källkritik på Internet, Därefter var idéen att sprida denna kunskap till våra elever. Då vi som ingår i ArnöITerna har väldigt olika ...

  Källa:

 11. Artikel

  Informationskunnighet - lektionsupplägg

  2018-12-05

  Informationssökning och ett kritiskt förhållningssätt hänger ihop. Det handlar om att ta makten över sitt eget sökande. Nu finns flera seriösa sajter som riktar sig till pedagoger och vi berättar vilka de är och vad som skiljer dem åt. Allt ...

  Källa: