Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 3 av 3 träffar på historiebruk

Sortera på:
  1. Artikel

    Historiebruk

    2018-09-14

    Om synen på vår historia och hur den kan användas beroende på i vilken tid och vem som berättar. Stegvisa korrigeringar i bild- och språkbruk kan påverka vår uppfattning av historien och vad som hänt. I tider av samhällelig oro har dessa perspektivförskjutningar ...

    Källa:

  2. Webbsida

    Källkritik, historiebruk & rasism

    2018-05-22

    I detta interaktiva material prövas förmågorna källkritik och historiebruk vilka är viktiga för att kunna hantera information, åsikter och värderingar av olika slag som finns i en demokrati. I materialet får man stifta bekantskap med fem historiska ...

    Källa:

  3. Webbsida

    Historiens historia

    2018-09-12

    Bildspel om olika synsätt och tolkningar av historien. Genomgångar av olika skolor såsom positivism, hermeneutik, historiematerialism, annaleskolan, genushistoria. Bildspelet kan användas för att problematisera olika historiska epoker och händelser, ...

    Källa: