Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 10 av 10 träffar på fritidshem

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Barn som ställer extra krav på verksamheten

  2017-09-26

  Hur kan man ge alla barn en känsla av sammanhang på fritids? Kenth Hedevåg är specialpedagog och berättar om hur du som pedagog kan gå från teoretisk förståelse till pedagogiska strategier. Inspelat den 26 januari 2017 på Malmö Arena. Arrangör: ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Förstärkt läraruppdrag på fritids

  2017-09-26

  Line Isaksson är utvecklingslärare och ledamot i Lärarförbundets styrelse och föreläser om systematiskt kvalitetsarbete på fritidshem. Hur kan man stärka elevers lärande och hur skapar man en bättre arbetsmiljö för pedagogisk personal? Hur ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Fritidshemmets miljöer

  2017-09-26

  Anneli Hippinen Ahlgren är adjunkt och doktorand vid Stockholms universitet och föreläser om miljöer och didaktik i förhållande till verksamheten på fritidshem. Vilka perspektiv har barn på fritidshemmets miljö? Inspelat den 25 januari 2017 ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Lärande och utveckling i fritidshemmet

  2017-09-26

  Föreläsning med Ann S. Pihlgren, fil.dr i pedagogik, om förtydliganden och förändringar som gjorts i lgr 11 och Skolverkets nya allmänna råd för fritidshem om fritidshemmens uppdrag. Vad innebär dessa förändringar för lärande och lärare? ...

  Källa:

 5. Video

  UR Samtiden - Fritidshemmet 2017 : Trivas, leka och lära

  2017-10-26

  Enligt skollagen ska fritidshem stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda en meningsfull fritid och rekreation. Lars Gustafsson är organisationskonsult och chefsutbildare och talar om hur man tillsammans i fritidshem och skola ska arbeta ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Skolforum 2015 : Didaktik och miljöer på fritidshem

  2017-02-24

  Anneli Hippinen Ahlgrens forskning handlar om fritidshem och fritidspedagoger, ur ett lärar- och barnperspektiv. I sitt arbete har hon filmat, observerat och gjort djupintervjuer på tre fritidshem för att få svar på de grundläggande didaktiska ...

  Källa:

 7. Video

  Friare kan ingen vara : I varje barn ser jag mig själv

  2017-12-14

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in "Vuxennärvaro är det som barnen saknar mest här", säger Safija Imsirovic, och minns sin egen barndom men en ständigt frånvarande far. Det var ...

  Källa:

 8. Ljud

  Barnaministeriet : Vem bryr sig om fritids?

  2017-11-02

  Detta är ett radioprogram För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Fler och fler barn i Sverige går på fritids. Barngrupperna blir större samtidigt som det är svårt att hitta utbildad ...

  Källa:

 9. Video

  Skolfront : Fritids

  2016-04-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Slöjd och hemkunskap har varit skolämnen sedan 1800-talet och Sverige är ett av få länder där de är obligatoriska. Men är de verkligen ämnen ...

  Källa:

 10. Video

  Friare kan ingen vara : Trygga barn är fria barn

  2017-12-14

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Fritidspedagogen Sanne Undestam på Färjestadens skola i Mörbylånga arbetar gärna med drama, ofta tematiskt. Temat genomsyrar då hennes skolsamverkan ...

  Källa: