Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 49 träffar på folkbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015

  2015-06-15

  Folkbildningens världskonferens i Montreal 11-14 juni 2015 - Den globala folkbildningsorganisationen ICAE arrangerar sin nionde världskonferens den 11-14 juni i Montreal, Kanada. Syftet är att samla folkbildningsorganisationer från hela världen för ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Webbsida

  Folkbildningens särart?

  2017-12-21

  Offentlighet, forskning och folkbildares självförståelse delbetänkande av Annelie Andersén Anna Lundin Gunnar Sundgren Frågan om särarten analyseras som ett tal om särart, ett tal som tar form på olika arenor, på folkbildningsfältet och i ...

  Källa:

 3. Video

  Civilsamhället och samhällskontraktet - del1

  2016-11-03

  Filip Wijkström, professor vid Stockholms Universitet och Handelshögskolan, föreläser om civilsamhällets roll i samhällsutvecklingen. Föreläsningen hölls i samband med Rörelsefolkhögskolornas Intresseorganisations (RIOs) kongress den 21 mars ...

  Källa:

 4. Webbsida

  KARIBU

  2017-04-28

  Om samarbetet mellan Folk Development Colleges(FDC) i Tanzania och folkhögskolor i Sverige. Karibuföreningarna i Tanzania och Sverige har utvecklat ett omfattande samarbete mellan FDC:s i Tanzania och folkhögskolor i Sverige. Drygt 30 svenska folkhögskolor ...

  Källa:

 5. Artikel

  Folkbildningsmatematik

  2014-03-28

  Hur få elever att uppleva matematik som meningsfull. Projektet syftar att finna metoder som motiverar och aktiverar de vuxenstuderande på ett sätt så att de uppfattar sitt lärande i matematik som meningsfullt. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 6. Artikel

  Vänner eller fiender

  2014-03-28

  Vad menar vi med "fred"? Hur kan vi arbeta med fredsfrågan inom folkbildningen? Erfarenheter från Färnebo Folkhögskola. Hur ska vi förstå fredsbegreppet? I rapporten diskuteras begreppen "negativ fred" och "positiv fred". Är fred det samma som ...

  Källa:

 7. Webbsida

  INFED - Informal education, lifelong learning and social action

  2017-04-28

  INFED - Informal education, lifelong learning - INFED samlar material om informell utbildning, folkbildning och social aktivism. Här finns teorier, presentation av viktiga tänkare inom området samt praktiska exempel. INFED välkomnar bidrag för att ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Freire Institute

  2017-04-28

  Befrielsepedagogik från Brasiliens Paulo Freire Education, Empowerment and Transformation. Online courses, Research Publications, Network. http://www.freire.org/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 9. Artikel

  "Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering

  2019-02-04

  Långt borta och nära": med det globala i sikte - den nordiska folkhögskolan och internationalisering - Projekt om hur man arbetar med internationella frågor på folkhögskolorna i Norden genomfört av de nordiska folkhögskoleföreningarna I detta ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Folkhögskolornas internationella verksamhet

  2017-04-28

  FOLAC, Folkbildning - Learning for Active Citizenship, har samlat material om folkhögskolornas internationella verksamhet. På sidan finns uppgifter om skolornas kursverksamhet med internationell inriktning, om internationella projekt och samarbeten ...

  Källa:

 11. Webbsida

  CEAAL - Consejo de Educación de Adultos de América Latina

  2014-03-28

  Latinamerikanskt nätverk för folkbildning och vuxenutbildning CEAAL har 179 medlemsorganisationer från 21 olika länder i Latinamerika. På sidan finns nyhetsbrev, boktips, information om olika seminarier och presentation av CEAAL:s olika program. ...

  Källa:

 12. Webbsida

  The Global Campaign for Education

  2014-03-28

  Internationell kampanj för rätten till utbildning åt alla. Medlemmar är nationella och internationella organisationer inom civil samhället. Initiatvet stöds också av internationellt kända personer som Nelson Mandela och Shakira. Initiatvet stöds ...

  Källa:

 13. Webbsida

  Nordiska folkhögskolerådet

  2017-04-28

  Nordiska folkhögskolerådet (NFR) är ett samarbetsorgan för folkhögskoleorganisationerna i Danmark, Finland, Sverige och Norge. På sidan finns information om NFR: s arrangemang, projektrapporter och verksamhetsplan. Här finns också adresser till ...

  Källa:

 14. Webbsida

  ICAE - International Council for Adult Education

  2014-03-28

  Internationell folkbildnings- och vuxenutbildningsorganisation med 700 medlemsorganisationer i omkring 140 länder och 7 regionala centra. ICAE arbetar med frågor som livslångt lärande, alfabetisering för vuxna, fred och mänskliga rättigheter, ...

  Källa:

 15. Webbsida

  Nordiska nätverk

  2014-03-28

  Information om existerande nätverk för vuxnas lärande i Norden. Här finns nordiska nätverk för såväl vuxenutbildning och folkbildning, folkhögskolor och studieförbund. Det finns möjlighet att sprida information om nya nätverk via denna sida. ...

  Källa:

 16. Artikel

  Resan till Kurdistan, Norra Irak

  2017-04-28

  På väg mot en folkhögskola i Mellanöstern - en vecka i staden Sulemania, Kurdistan under den heliga fastemånaden Ramadan i slutet av oktober 2005. Artikel skriven av Sten Lennblad, Stensunds folkhögskola. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 17. Artikel

  Ömsesidighet i praktiken?

  2014-03-28

  en studie av samarbetet mellan Centro de Culturas Originarias Kawsay i Bolivia, Vuxenutbildarcentrum vid Linköpings Universitet och Färnebo folkhögskola. C-uppsats i ämnet folkbildningskunskap VT 2007 Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: ...

  Källa:

 18. Artikel

  Att se världen annorlunda

  2017-05-05

  Ecuadors ursprungsbefolknings globala dilemma och deras kamp för alternativ utveckling Uppsats skriven av Emilia Rekestad i kursen "Att undervisa för demokrati och global förståelse" VT-03, Linköpings Universitet. Inledning Under vintermånaderna ...

  Källa:

 19. Artikel

  Folkbildning som mothegemonisk praktik?

  2014-03-28

  Hur förhåller sig folkbildningstraditionen till de framväxande nya sociala rörelserna? Denna uppsats som urspungligen publicerades i tidskriften "Utbilding och Demokrati" är skriven av Henrik Nordvall, doktorand vid Linköpings Universitet. I uppsatsen ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Offensiv folkbildning

  2014-03-28

  Hemsida för föreningen Offensiv Folkbildning Presentation av föreningen, målsättning och verksamhetsformer. Information om aktuella arrangemang. http://www.offensivfolkbildning.se/omoss.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa: