Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 30 träffar på digital delaktighet

Sortera på:
 1. Artikel

  Att bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt

  2014-12-03

  Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ett demokratiskt perspektiv så att de i sin tur kan förmedla till blissanvändarna de verktyg som behövs för att delta aktivt i vårt samhälle. Projektets ...

  Källa:

 2. Artikel

  DataNytta

  2014-03-28

  Att personer som fortfarande har ringa eller ingen erfarenhet av arbete med dator/IT, ska förvärva de kunskaper och vana som erfordras, för att bättre ta del av information, till nytta och nöje för sin egen tillvaro. Projektbeskrivning - Speciell ...

  Källa:

 3. Artikel

  Data för nybörjare

  2014-03-28

  Studieförbundet Bilda region Nord syftar med sitt projekt att tillgänliggöra det flexibla lärandet inom sitt verksamhetsområde Slutord - Människor med önskan om att gå datakurs har fått göra det i någon av våra datastugor för att lära ...

  Källa:

 4. Artikel

  Deltagande lärande med IT i skolan

  2014-03-28

  I ett års tid ges elever från skolornas allmänna linjer, och klassens lärare fullständigt IT-stöd för att undersöka vilka kommunikativa verktyg som fungerar bäst. Projektet är en deltagande metodutveckling för att få fram praktiska IT-pedagogiska ...

  Källa:

 5. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet i SV Region Sydost

  2014-03-28

  Folkbildningen kan vara en viktig aktör i arbetet för att minska den digitala klyfta som finns i Sverige. För att det ska bli möjligt måste den digitala kompetensen bland personal och cirkelledare höjas. Oktober 2008: slutkommentar (pdf) - Slutrapport ...

  Källa:

 6. Artikel

  Demokrati och digital delaktighet Nybro SV

  2014-03-28

  SV Nybro har länge arbetat med folkbildning inom IT. Vi har populära studiecirklar i t ex "Data för skrämda nybörjare" där många deltagare de senaste åren har lärt sig om datorn från grunden. I upplägget ingår bland annat att lära sig att ...

  Källa:

 7. Artikel

  Den digitala bryggan

  2014-03-28

  Projektet är ett samarbete mellan NBV:s medlemsorganisationer i Halland Höstrapport - Studieförbundet NBV har flera medlemsorganisationer i Falkenberg. Inom projektet "den digitala bryggan" vill vi diskutera den digitala klyftan i samhället och ...

  Källa:

 8. Artikel

  Digidel

  2014-10-24

  nätverket - direktsändning - Direktsändning måndag 20 oktober 2014. Sändningen kan ses här i efterhand (3 tim 49 min) Välkomna! - Ann Wiklund 1) Digital delaktighet och förvaltningsgemensamma tjänster - Lena Warstrand, E-delegationen 2) E-tjänster ...

  Källa:

 9. Artikel

  Digitala broar i unga lärmiljöer

  2014-03-28

  Unga människors digitala hemmaplan och vilka tekniska möjligheter som finns där. Projektet vill bygga broar mellan den världen och samhällets behov av effektiv kommunikation och logistik i byggandet av lärmiljöer och föreningsaktiviteter. Slutkommentar ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Digitala lektioner

  2017-12-22

  Lektionsupplägg inom ett brett spektra som rör allt från algoritmer, värdegrund, programmering, buggar, internet till matematik. Målgruppen är grundskolan men för den som vill informera sig eller testa något moment är detta ett utmärkt tillfälle. ...

  Källa:

 11. Artikel

  Digitala Minnen

  2014-03-28

  Projektet Digitala Minnen är ett samarbete mellan Sunderby folkhögskola och Luleå kommun, närmare bestämt Medborgarkontoret i Råneå. Vi som arbetar med projektet är Gerd Nordmark, Sunderby folkhögskola och Terese Lantto, Medborgarkontoret. ...

  Källa:

 12. Artikel

  Digitalla - en digital möjlighet till alla

  2016-04-13

  Målet med projektet var att nå fram till ett antal prova på kurser som skulle ges via First Class. Projektet hade två målgrupper: - 1. Personer som hade liten eller helt saknade erfarenhet av internet och digitala medier; invandrarkvinnor, lågutbildade ...

  Källa:

 13. Artikel

  Digital delaktighet: utveckling av flexibelt lärande i en mångspråkig organisation

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att i uppbyggningsfasen av Ibn Rushd studieförbund, på ett grundläggande och genomgripande sätt förankra Folkbildningsnätet, med alla dess resurser i hela organisationen. Genom detta ville man skapa goda förutsättningar ...

  Källa:

 14. Webbsida

  Digital källkritik

  2018-04-10

  Lektionsmaterial för den uppkopplade generationen. Med hjälp av praktiska övningar skapas klarhet och du har tagit de första stegen i att bli digitalt kompetent. För all pedagogisk personal som på ett eller annat sätt jobbar med internet som ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flexibelt lärande för alla

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Uppsalas projekt inleds med att vi konstruerar tre intressanta studiecirklar och studiematerial som deltagarna har att välja mellan. okt 2008: Bildspel - Projektbeskrivning - Valen står mellan projekt 1. Somaliska kvinnor och kooperativt ...

  Källa:

 16. Artikel

  Flexibelt lärande i traditionell miljö

  2017-10-11

  Projekt riktat till romer och arabisktalande invandrare. Gemensamt för dessa två grupper är att de har sina rötter i en traditionell familj- och släktmiljö. Genom en kombination av flexibla distanskurser och uppsökande aktiviteter ökades den ...

  Källa:

 17. Artikel

  FlexNet 2011

  2014-09-12

  Projekt för att få lärarna trygga i sin nätpedagogiska roll och att de genom detta fortsätter utveckla flexibla kursformer. 2011 2011 Projektet vill också att skolorna som lärarna företräder ska bli mer intresserade av att delta i nätverksbygge ...

  Källa:

 18. Artikel

  Handens digitala kunskap

  2014-03-28

  Att kombinera hantverkscirklar och konsthantverkscirklar med det digitala - är det någon poäng? NBV Stockholms län säger "Klart det är!" Under hösten och våren kommer vi att visa på arbetssätt och inspirera flera cirkelledare att arbeta med ...

  Källa:

 19. Artikel

  Häng_med@once

  2014-03-28

  För oss ligger den stora utmaningen i att skapa förutsättningar för att få de som idag ännu valt att stå utanför e-samhället, som sannolikt är omotiverade och ointresserade av den, att bli digitalt delaktiga. Projektbeskrivning - Vi vill: ...

  Källa:

 20. Artikel

  Informationssamhälle för alla

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan - Internationellt kulturcentrum slår fast att digital kvalifikation är lika viktigt som att läsa och skriva Vårrapport - Under våren 2008 har vi fortsatt utvecklingen av vårt projekt i samarbete med CFL "Informationssamhälle ...

  Källa: