Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 13 av 13 träffar på Invandrarundervisning

Sortera på:
 1. Ljud

  Bildningsbyrån - integration : Språket som dörröppnare

  2017-10-31

  Detta är ett radioprogram För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Kunskaper i svenska språket ses som centrala för en persons möjligheter att bli delaktig i samhället. Svenska ska man ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Specialpedagogik : Specialpedagogik i ett mångkulturellt Sverige

  2016-04-20

  Enligt Pirjo Lahdenpreä, professor i pedagogik, Mälardalens högskola, pågår ett monokulturellt tänkande. Den monokulturella tankemodellen går ut på att betona likhet. Vi är i Sverige, och här är det bäst att vara svensk. Om man har växt ...

  Källa:

 3. Ljud

  Lärarrummet : Studiehandledare på modersmål

  2017-12-06

  Studiehandledare på modersmål är en relativt ny yrkesgrupp i skolan. Yrket går ut på att stödja kunskapsutvecklingen hos flerspråkiga elever. I Göteborg finns en ettårig yrkesutbildning för blivande studiehandledare. Vi åker dit för att ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Nyanländas lärande : Lära av praktiken i klassrummet

  2016-09-13

  En grupp internationella forskare samtalar om de praktiska problem som den enskilde läraren brottas med när det kommer till att praktiskt genomföra en lyckad integration av nyanlända. Det är många delar som ska utvecklas: språk, akademiskt skolspråk, ...

  Källa:

 5. Video

  I love språk - samtal : Vilket språk talar sfi?

  2017-06-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Den 3 februari 2009 började den nya kursplanen för sfi-undervisningen att gälla. I den står att utbildningens syfte är att ge vuxna invandrare ...

  Källa:

 6. Ljud

  Lärarrummet : Lust för språkinlärning

  2017-12-15

  Till vardags jobbar Jut Johan Persson som tal- och språkpedagog inom Rättviks elevhälsa. Just nu hoppar han också in som mellanstadielärare på en förberedelseskola i Trängslets asylboende utanför Älvdalen. För Jut Johan är uppgiften att ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016 : Nyanlända och lärande

  2016-06-03

  Vad är skillnaden i inlärning och bemötande för nyanlända elever i en stor respektive liten kommun i Sverige? Hur påverkar elevens skolgång i hemlandet kunskapsutveckling och inlärning i den svenska skolan? Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, ...

  Källa:

 8. Ljud

  Didaktorn : Kunskapsbryggorna

  2017-12-09

  Studiehandledningen är det viktigaste verktyget vid undervisning av nyanlända elever, menar professor Nihad Bunar på barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen vid Stockholms universitet. I sin forskning kring nyanlända och deras lärande har ...

  Källa:

 9. Video

  UR Samtiden - Nyanlända elever

  2016-04-21

  Det finns en stark motivation till att lära sig svenska och komma in i det nya samhället som nyanländ elev. Det säger Nihad Bunar, professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Stockholms universitet. Här berättar han hur skolan ska ta vara på detta ...

  Källa:

 10. Ljud

  Skolministeriet : Ibland måste man kämpa lite

  2017-12-15

  För två år sedan fick det lilla samhället Lammhult i Småland nya invånare när nyanlända flyktingfamiljer flyttade in i lägenheter som stod tomma. Lammhults skola fick plötsligt 70 nya elever och idag är en tredjedel av eleverna barn som nyligen ...

  Källa:

 11. Ljud

  Lärarrummet : Sara Persson och mottagningsklassen Hjärtat

  2017-12-15

  Skolan spelar en viktig roll för barn som flytt från krig och konflikter. - Det är jätteviktigt att barnen snabbt får komma i skola och snabbt får komma in i vardagsrutiner bland andra barn, säger Sara Persson som är lärare i svenska som andraspråk ...

  Källa:

 12. Video

  UR Samtiden - Bokmässan 2015 : Sfi-undervisning med lättläst

  2016-04-21

  Författaren Sara Lövestam har egen erfarenhet som sfi-lärare och vet vad som fungerar för att främja språkinlärning och utveckla ett livslångt läsintresse. Från början var Saras böcker om privatdetektiven Kouplan inte speciellt anpassade ...

  Källa:

 13. Video

  Svenska till varje pris - debatt : SFI - organisationen från helvetet

  2017-05-27

  Alla vuxna som kommer till Sverige har rätt att läsa svenska på SFI, svenska för invandrare. Då måste man förstås gå på lektionerna, men eleverna måste dessutom ta praktikplatser om de erbjuds från Arbetsförmedlingen, vara tillgängliga ...

  Källa: