Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 37 träffar på ITiS-rapport

Sortera på:
 1. Artikel

  Olika faktakällors bristande relevans, sanningshalt och samstämmighet

  2014-03-28

  Målet för projektet har varit att att eleverna skall lära sig ett kritiskt förhållningssätt till de källor man får fram via internet. Eleverna på Allmän kurs har datorvana och kan söka information på internet. Många elever har dock haft ...

  Källa:

 2. Artikel

  Allmän bildning

  2014-03-28

  Det övergripande IT-syftet både för arbetslaget och för de studerande är att få grundläggande kännedom om källkritik, etik och upphovsrätt. Förutom det övergripande IT-syftet är syftet för de studerande att få kännedom om foto med digitalkamera, ...

  Källa:

 3. Artikel

  Religionskunskap på distans

  2014-03-28

  Projekt som genomfördes av Ljungskile folkhögskola skedde i samverkan med Göteborgs universitet. Det handlade om en kurs i religionskunskap på distans som gav 20 poäng. Kursen var ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Ljungskile folkhögskola. ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Kan IT påverka lärandet för lindrigt utvecklingsstörda?

  2014-03-28

  Vår frågeställning var om IT-teknik kan påverka lärandet för lätt utvecklingsstörda. Syftet var att utveckla det matematiskt/logiska tänkandet och begreppsbildningen hos lindrigt utvecklingsstörda. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Ölands konsthistorier

  2014-03-28

  Målet för projektet var att i lärarlaget arbeta fram konkreta arbetsuppgifter för de konststuderande eleverna. Vi ville få fram uppgifter som hjälper våra elever att genom självständigt arbete finna ett eget förhållningssätt till konsthistorien ...

  Källa:

 6. Artikel

  Hjälp till realistisk självbild i instrumentalundervisningen

  2014-03-28

  Utgångspunkten för detta arbete har varit den enskilda instrumentalundervisningen och dess utveckling. Vi ställer oss frågan huruvida den moderna inspelningstekniken kan vara ett effektivt hjälpmedel när det gäller detta. Vårt tillvägagångssätt ...

  Källa:

 7. Artikel

  PBL på rockmusikerlinjen

  2014-03-28

  Vi bör kunna bli bättre på att utnyttja Internets möjligheter för att hämta information som t ex biografier om artister, band och källor rörande musikhistoria Utvecklingen inom musikutövande via datorns hjälp utvecklas med en enorm fart. Saker ...

  Källa:

 8. Artikel

  Bild möter textil - metoder i textil formgivning

  2014-03-28

  Bild och textillärare har arbetat med textilelever i färg och formövningar, där vi sökt värdera den digitala teknikens för- och nackdelar jämfört med traditionella metoder. Ämnet formlära går att utveckla med digital teknik. Det finns stora ...

  Källa:

 9. Artikel

  IT i musikundervisningen

  2014-03-28

  Huvudsyftet med projektet är att utveckla och utvärdera användningen av IT i musikundervisning. Detta ska ske genom flera parallellt genomförda delprojekt. Målsättningen är att arbetssätten efter projektperiodens slut, om möjligt, ska införlivas ...

  Källa:

 10. Artikel

  Databaser för inventeringar och elevarbeten

  2014-03-28

  Vår tanke var och är alltså att skapa systematiska och hållbara databaser för de inventeringar och det material som genereras inom Vilt- och naturvårdslinjen. Vi behöver bra och stabila system för att datalägga de olika inventeringarna som ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Natur, miljö och kultur i ett internationellt perspektiv

  2014-03-28

  Detta ITiS-projektet har bestått av flera olika delar med gemensamt syfte att öka kunskapen om de möjligheter IT erbjuder för att därigenom utveckla skolans verksamhet. De olika områden det handlat om är; Så styrs Europa, Natur och Miljö, Naturfilosofiska ...

  Källa:

 12. Artikel

  "Från sympati till empati" eller "Från närhet till distans"

  2014-03-28

  Från sympati till empati" eller "Från närhet till distans" - Ett didaktiskt resonemang om att ge feedback på nätet i existentiella frågor och på personliga förhållningssätt. Författarna arbetar på olika sätt med två former av Svenska kyrkans ...

  Källa:

 13. Artikel

  Vardagsnära teologi

  2014-03-28

  Projektet beskriver en distanskurs som försökte integrera närundervisningsgrupper med distansgrupper. Distanskursen har haft som syfte att ge kristna möjlighet att mötas och oberoende av bostadsort tillsammans studera en av Nya Testamentets skrifter, ...

  Källa:

 14. Artikel

  Kult-IT

  2014-03-28

  Genom att utforska sin egen kulturhistoria och folktradition fick projektet bli den utvecklingsplattform som deltagarna kunde arbeta med i en ämnesövergripande och problembaserad uppgift. Det handlar om stimulans, uppmuntran och "lärattityd", samt ...

  Källa:

 15. Artikel

  Mina rötter

  2014-03-28

  Ett projekt som syftar till att via data- och digital teknik i undervisningen möjliggöra ett aktivt skapande och dokumenterande som är anpassat till "brukarnivå". Det kan handla om att beskriva och dokumentera sina egna "rötter" eller som alternativ ...

  Källa:

 16. Artikel

  Interkulturell kommunikation

  2014-03-28

  Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping. Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av ...

  Källa:

 17. Artikel

  PBL-projekt om globala människorättsliga frågor

  2014-03-28

  Av flera skäl ville vi lärare låta det övergripande temat vara människorättsliga frågor i globalt perspektiv. Dels ville vi ha ett ämnesövergripande tema, dels något som var aktuellt och lämpade sig för informationssökning på internet. ...

  Källa:

 18. Artikel

  Lika olika

  2014-03-28

  Eleverna arbetar med en jämförelse mellan länder utifrån ett PBL-baserat arbetssätt. Den pedagogiska tanken var att undvika ett "individuellt" grupparbete där varje medlem gör varsin del av arbetet. Vår förhoppning var att jämförandet skulle ...

  Källa:

 19. Artikel

  Rörelseanalys

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för rörelseanalys med hjälp av videokamera och datorprogram för rörelseanalys. Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  Idrottsskador

  2014-03-28

  Genom ämnesövergripande studier kunde studier om data kombineras med humanbiologi och då speciellt kring idrottsskador På idrottsledarlinjen har det inte funnits någon tradition att arbeta ämnesövergripande, vilket vi ville ändra på. Det främsta ...

  Källa:

  Taggar: