Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 92 träffar på Hjärna

Sortera på:
 1. Video

  UR Samtiden - Hjärnans dag 2017 : Den musicerande hjärnan

  2017-06-13

  Kan vem som helst öva flitigt och bli en bra musiker? Fredrik Ullén är professor i kognitiv neurovetenskap och dessutom en skicklig pianist. Han berättar om studier som gjorts på individer i tvillingpar som har fått öva olika mycket på att spela. ...

  Källa:

 2. Video

  UR Samtiden - Hjärnans dag 2017 : Så håller du hjärnan frisk

  2017-06-13

  Det går att förebygga minnesstörningar bland annat genom goda kostvanor, motion och hjärngympa - och det är aldrig för tidigt att börja. Riskfaktorer är stress, ensamhet, hopplöshet och sömnstörningar. Miia Kivipelto, professor i geriatrik ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Video

  UR Samtiden - Hjärnans dag 2017 : Den formbara hjärnan

  2017-06-22

  Hjärnan bildar nya nervceller genom hela livet. Går det att stötta hjärnan i detta så att den håller sig pigg och frisk? Svaret är ja och det handlar inte bara om kost och motion, utan också om vår mentala inställning till livet, menar Nils ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017 : Från kuvös till skola

  2017-06-15

  Professor Ulrika Ådén forskar på utvecklingen av hjärnan hos det riktigt lilla barnet och särskilt hos barn som av olika anledningar fått en tuff start i livet. Här har pedagoger och hjärnforskare mycket att lära av varandra då språkstörningar ...

  Källa:

 5. Video

  Vår mänskliga hjärna : Varför behöver vi varandra?

  2017-06-21

  Hjärnforskaren David Eagleman förklarar varför vi behöver andra människor för att fungera. Vår hjärna behöver relatera till andra hjärnor i sociala sammanhang för att utvecklas. Eagleman går även in på hur hjärnan påverkas av grupptillhörighet ...

  Källa:

 6. Video

  Vår mänskliga hjärna : Hur fungerar vi i framtiden?

  2017-06-27

  Kommer vi uppfatta verkligheten annorlunda i framtiden? Hur skulle det vara att se ultraviolett eller infrarött? I samtal med andra forskare diskuterar David Eagleman hur den tekniska utvecklingen i framtiden kan användas för att låta oss uppfatta ...

  Källa:

 7. Video

  UR Samtiden - Psykologins dag 2016 : Finns det könsskillnader i hjärnan?

  2017-04-11

  Tidigare forskning gjorde gällande att det finns skillnader mellan manliga och kvinnliga hjärnor, något som forskarna idag fått revidera. Med hjälp av modern utrustning kan vi idag studera våra hjärnor på ett fascinerande sätt, säger hjärnforskaren ...

  Källa:

 8. Video

  Vår mänskliga hjärna : Hur fattar vi beslut?

  2017-06-21

  Varje dag tar vi tusentals medvetna som omedvetna beslut, men hur går beslutsfattandet till inuti hjärnan? I samtal med andra hjärnforskare visar David Eagleman hur hjärnans beslutsprocess fungerar och undersöker om vi kan få bättre kontroll ...

  Källa:

 9. Video

  Vår mänskliga hjärna : Vad styr vårt beteende?

  2017-06-21

  Det är lätt att tro att vi har kontroll över våra liv men det är hjärnan som styr våra handlingar och uppfattning av verkligheten. David Eagleman visar att allt från det vi uppfattar som attraktivt till de relationer vi har med våra närmaste ...

  Källa:

 10. Video

  Vår mänskliga hjärna : Vad är verkligt?

  2017-06-15

  Alla hjärnor är olika, liksom verkligheterna de skapar. Så frågan är vad som egentligen är verkligt? Hjärnforskaren David Eagleman undersöker hur hjärnan skapar en övertygande illusion med färger, dofter, ljud och former. I sina experiment ...

  Källa:

 11. Video

  Vår mänskliga hjärna : Varför är vi som vi är?

  2017-06-21

  Hur skapar hjärnan tankar, känslor och minnen? Hur formas en människas personlighet? David Eagleman förklarar hur nervceller i en nyfödd människas hjärna skapar nätverk som gör att barnet kan anpassa sig efter omgivningen. I samtal med andra ...

  Källa:

 12. Video

  UR Samtiden - Hjärnans dag 2011 : Rädsla syns i hjärnan

  2016-11-08

  De senaste årens forskning visar att hur vi hanterar känslor av skräck beror både på hur ångestbenägna vi är och hur vi vant oss vid känslorna. Det är primitiva men samtidigt komplexa funktioner i vår hjärna. Att man njuter av att se skräckfilm ...

  Källa:

  Taggar:

 13. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2011 : Så funkar minnet och glömskan

  2017-06-09

  Nisse Simonson, numera pensionerad kirurg, har alltid intresserat sig för hjärnan och dess funktioner, nu senast i boken "Glöm inte minnet". Varför glömmer vi bort vissa saker? Och varför minns två personer olika saker från samma händelse? ...

  Källa:

  Taggar:

 14. Video

  Jorden - kropp, kraft och kemi : Hjärnan

  2016-04-20

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Reportage om Christian Wikmark som efter en olyckshändelse vid 15 års ålder förlorade minnet. Hur rehabiliterar man minnet? Och hur går det till ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Video

  UR Samtiden - Bok och bibliotek 2009 : En hjärnas födelse och död

  2016-04-23

  Presentation av hur hur hjärnan byggs upp till ett färdigutvecklat organ förmöget att göra så pass olika saker som att bygga städer, skriva romaner, älska och mörda. Vad kan gå fel på vägen? Och hur är samhället anpassat till vår hjärnas ...

  Källa:

  Taggar:

 16. Video

  UR Samtiden - Vetenskapsfestivalen 2016 : Hjärnvägen hela resan

  2017-03-24

  Fysisk aktivitet är en förutsättning för aktiv hjärnverksamhet, och det gäller hela livet. I detta panelsamtal diskuteras hur vi går vidare så att den numera forskarstödda tesen får genomslag - i skola och undervisning, i arbetsliv och i samhällsfunktioner, ...

  Källa:

  Taggar:

 17. Video

  UR Samtiden - Fokus på autism : Hjärnans mångfald

  2016-12-31

  För att se UR-programmet behöver du vara en registrerad användare av Folkbildningsnätet. Logga in Professor Morton Ann Gernsbacher talar om olikheterna i människors hjärnor. Vilka skillnader borde uppmärksammas inom forskning, och vilka borde ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Video

  UR Samtiden - Fokus på autism : Vad hjärnan kan berätta om autism

  2016-11-10

  Det går att skanna och undersöka en levande hjärna och få svar på många frågor, men för att kunna forska på cellnivå är undersökningar på donerade hjärnor det bästa alternativet. Forskare vid UK brain bank for autism vid Oxfords universitet ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Video

  UR Samtiden - Hjärndagen 2015 : Det lilla barnets hjärna

  2016-04-21

  Vid födseln innehåller barnhjärnan redan de 100 miljarder nervceller som sedan finns med hela livet. Ulrika Ådén, docent vid Karolinska institutet och läkare för nyfödda, berättar om forskningen. Inspelat den 23 oktober 2015 på Chinateatern, ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Video

  Din kropp - romani chib/arli : Hjärnan

  2016-11-27

  Hjärnan sköter det mesta som händer i kroppen. Den är som ett kontrollrum som arbetar hela tiden; när vi pratar, rör oss, känner eller tänker. Vad gör de olika delarna av hjärnan? Storhjärnan, lillhjärnan och hela nervsystemet. 193338 Klicka ...

  Källa: