Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 92 träffar på Flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  Studiehem i Nacksta

  2014-03-28

  Flexum Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: sundsvall_flexum.pdf sundsvall_flexum.pdf

  Källa:

 2. Artikel

  Skäfteskärr Bildningscentrum

  2014-03-28

  Stimulera och stötta uppbyggnaden av fler bildningscentra på Öland. På Skäfteskärr Bildningscentrum finns förutsättningarna för IKT-stödd utbildning och därmed distansutbildningsmöjligheter. Där finns även lokaler tillgängliga för kurs/cirkelverksamhet ...

  Källa:

 3. Artikel

  Studiemiljöer för Kunskapslyft

  2014-03-28

  Medborgarskolan skapar flexibla studiemiljöer Medborgarskolan har skapat motiverande, flexibla och stödjande studiemiljöer där studiecirkelns arbetsmetoder används och IT kompletterar. Eleverna får personligt stöd genom att ha kunniga studievärdar ...

  Källa:

 4. Artikel

  2000-talets Folkbildare i sin nya lärmiljö

  2014-03-28

  3 mötesplatser i 3 mindre orter i Småland byggdes. Lärpiloter utbildades och lokalerna utformades utifrån det lokala behovet. Projektet undersökte folkbildningens roll i landsbygdsutveckling,samt samlade erfarenheter om en ny folkbildarroll på ...

  Källa:

 5. Artikel

  Samverkan lärcentrum, Lärcentrum Åsgarn, F9

  2014-03-28

  Projektet Lärcentrum Åsgarn fungerade som en vidareutveckling av ett redan etablerat IT-centrum i bygdegården i Åsgarn. Lärcentrum Åsgarn är ett långsiktigt arbete till en vital och intressant miljö för lärande på distans inom både den ...

  Källa:

 6. Artikel

  Lärcentra för jakt och viltvård i Uppsala län

  2014-03-28

  Vill utveckla distansformerna för utbildningen och få en ökad flexibilitet och minskade geografiska avstånd. Studiefrämjandet vill inrätta ett lärcentra för jägarutbildningen i Uppsala samt två satellitcentra i länets kommuner, Enköping ...

  Källa:

 7. Artikel

  Webbaserad kokbok stärkte demokratin och de sociala nätverken i Stockholmsförort

  2017-12-29

  Projektet "Kokbok a la Blåkulla" har placerat det invandrartäta Hagalund i Solna på den svenska IT-kartan. Ett lärorikt exempel på hur IT kan gynna demokrati, bryta social isolering och utveckla språkkunskaper. Projektledare Elisabeth Kempe från ...

  Källa:

 8. Artikel

  Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande 2011

  2014-03-28

  Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal­avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom ...

  Källa:

 9. Artikel

  Vi lär där vi lever

  2014-03-28

  Informella arenan som stöd och "lärobok" i flexibla studieformer är underrubriken till Lars-Erik Axelssons CFL-rapport - Vad finns det för pedagogiska plusvärden i att använda närmiljön/lokalsamhället och verkligheten därhemma som "lärobok", ...

  Källa:

 10. Artikel

  Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter

  2014-03-28

  Konsekvenserna av internet är tydliga på alla samhällsområden - även i folkbildningen. Framväxten av ett nätbaserat och flexibelt lärande har mötts med blandade känslor av företrädare för folkhögskolor och studieförbund. Där några ser ...

  Källa:

 11. Artikel

  Utveckling mot en flexibel utbildning

  2014-03-28

  Folkuniversitetet Trelleborgs CFL-projekt syftar till att utveckla samarbetet mellan olika utbildningsanordnare, som Komvux i Trelleborg och Vellinge, med åtgärder som underlättar för den enskilde individen att infria sina studieplaner. Detta sker ...

  Källa:

 12. Artikel

  Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

  2014-03-28

  SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna ...

  Källa:

 13. Artikel

  Ryms det nya i det gamla?

  2014-03-28

  Kerstin Namuth (Folkuniversitetet) och Rosalie Sanyang (ABF) har i CFL:s rapportserie skrivit om hur man skapar en organisation för flexibelt lärande i studieförbunden. Varför har det flexibla lärandet med IKT-stöd inte integrerats i större omfattning ...

  Källa:

 14. Artikel

  Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier

  2014-03-28

  Detta är ett fördjupningsarbete i pedagogik vid Göteborgs universitet Syftet med arbetet har varit att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden som stod i centrum för undersökningen ...

  Källa:

 15. Artikel

  Konferens FlexLär 2011

  2014-03-28

  Folkbildningsrådet, nättidningen re:flex och Folkbildningsnätet samverkar i en mindre konferensturné under oktober månad. Vi ordnar fem regionala konferenser Flexlär 2011, för studieförbund och folkhögskolor. Fem konferenser om flexibelt lärande ...

  Källa:

 16. Artikel

  Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att synskadade eller blinda personer med utländsk bakgrund skulle kunna delta i studiecirklar eller skapa egna studiecirklar. Undervisningen skedde på distans via en studieplattform som var anpassad till synskadade. Man använde ...

  Källa:

 17. Artikel

  Flexibelt lärande - flexibel organisation

  2014-03-28

  Ny version med ett förord och mindre korrigeringar av den rapport som utkom första gången år 2004. Underrubriken är Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan och är skriven av Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola Samhället ...

  Källa:

 18. Artikel

  Kan man plocka hjortron på distans?

  2014-03-28

  Kan man plocka hjortron på distans? Så drastiskt och målande uttryckte sig Kenneth Hermansson när han pratade vid konferensen Flexkunskap 2003 på Tollare folkhögskola. Det dryga hundratalet deltagare i konferensen lyssnade noga och med förväntansfulla ...

  Källa:

 19. Artikel

  IT i cirkeln

  2014-03-28

  ABF Gävleborg utvecklar IT-användandet som pedagogiskt verktyg och i inforationssökandet Projektets syfte var att ge utbildning och stöd för att utveckla cirkelledarnas användning av IT i språkcirklar och i den fackliga studieverksamheten. Dela: ...

  Källa:

 20. Artikel

  Lokalt lärcentrum en oanad möjlighet för studieförbunden

  2014-03-28

  I Birgitta Calleruds tankevärld kommer lokala lärcentra att ha en självklar plats i morgondagens studieförbund. Hon brinner för idén och har själv förverkligat den på Medborgarskolan i Ängelholm. Läs artikel genom att klicka på länken nedan: ...

  Källa: