Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 92 träffar på Flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  Kvalité i klubben med IT

  2014-03-28

  SISU i Halland utvecklar IT-stöd i utbildnings- och föreningsverksamheten bland lokala idrottsföreningar Projektet syftar till att tillsammans med föreningar och utbildningsorganisationer utveckla föreningen med IT-stöd i studiecirkelverksamheten ...

  Källa:

 2. Artikel

  Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier

  2014-03-28

  Detta är ett fördjupningsarbete i pedagogik vid Göteborgs universitet Syftet med arbetet har varit att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden som stod i centrum för undersökningen ...

  Källa:

 3. Artikel

  Projektmedel till lokal och regional utveckling av flexibel lärande 2011

  2014-03-28

  Projektmedlen avser att stödja utveckling av flexibelt lärande i studieförbund inklusive lokal­avdelningar och folkhögskolor med syfte att öka den digitala delaktigheten. Projektmedlen avser utvecklingsarbete som normalt inte finansieras inom ...

  Källa:

 4. Artikel

  Nätets utveckling och folkbildningens möjligheter

  2014-03-28

  Konsekvenserna av internet är tydliga på alla samhällsområden - även i folkbildningen. Framväxten av ett nätbaserat och flexibelt lärande har mötts med blandade känslor av företrädare för folkhögskolor och studieförbund. Där några ser ...

  Källa:

 5. Artikel

  Flexibelt lärande - flexibel organisation

  2014-03-28

  Ny version med ett förord och mindre korrigeringar av den rapport som utkom första gången år 2004. Underrubriken är Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan och är skriven av Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola Samhället ...

  Källa:

 6. Artikel

  IT i cirkeln

  2014-03-28

  ABF Gävleborg utvecklar IT-användandet som pedagogiskt verktyg och i inforationssökandet Projektets syfte var att ge utbildning och stöd för att utveckla cirkelledarnas användning av IT i språkcirklar och i den fackliga studieverksamheten. Dela: ...

  Källa:

 7. Artikel

  IT-stöd i Folkbildningsverksamheten

  2014-03-28

  Vuxenskolan i Västerås projekt provar IKT-stöd i praktiken Vi ville lära oss använda datorer till annat än datautbildningar. Vi ville utveckla strategier, metodik och pedagogik för ett IKT-stöd inom vår studiecirkel-verksamhet. Vi vill prova ...

  Källa:

 8. Artikel

  Kan man plocka hjortron på distans?

  2014-03-28

  Kan man plocka hjortron på distans? Så drastiskt och målande uttryckte sig Kenneth Hermansson när han pratade vid konferensen Flexkunskap 2003 på Tollare folkhögskola. Det dryga hundratalet deltagare i konferensen lyssnade noga och med förväntansfulla ...

  Källa:

 9. Artikel

  Lokalt lärcentrum en oanad möjlighet för studieförbunden

  2014-03-28

  I Birgitta Calleruds tankevärld kommer lokala lärcentra att ha en självklar plats i morgondagens studieförbund. Hon brinner för idén och har själv förverkligat den på Medborgarskolan i Ängelholm. Läs artikel genom att klicka på länken nedan: ...

  Källa:

 10. Artikel

  Ryms det nya i det gamla?

  2014-03-28

  Kerstin Namuth (Folkuniversitetet) och Rosalie Sanyang (ABF) har i CFL:s rapportserie skrivit om hur man skapar en organisation för flexibelt lärande i studieförbunden. Varför har det flexibla lärandet med IKT-stöd inte integrerats i större omfattning ...

  Källa:

 11. Artikel

  Folkbildning och studiecirklar på distans

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare Detta projekt har möjliggjort utvecklandet av flexibla lärandeformer som komplement till SV/IKC:s traditionella studiecirkelverksamhet. ...

  Källa:

 12. Artikel

  Webbaserad kokbok stärkte demokratin och de sociala nätverken i Stockholmsförort

  2017-12-29

  Projektet "Kokbok a la Blåkulla" har placerat det invandrartäta Hagalund i Solna på den svenska IT-kartan. Ett lärorikt exempel på hur IT kan gynna demokrati, bryta social isolering och utveckla språkkunskaper. Projektledare Elisabeth Kempe från ...

  Källa:

 13. Artikel

  Vi lär där vi lever

  2014-03-28

  Informella arenan som stöd och "lärobok" i flexibla studieformer är underrubriken till Lars-Erik Axelssons CFL-rapport - Vad finns det för pedagogiska plusvärden i att använda närmiljön/lokalsamhället och verkligheten därhemma som "lärobok", ...

  Källa:

 14. Artikel

  Pilotprojekt med flexibelt lärande på Bosöns Idrottsfolkhögskola

  2014-03-28

  SISU/Bosöns Idrottsfolkhögskola har genomfört ett projekt med syftet att testa flexibelt lärande på olika verksamheter. Målet var att införa flexibelt lärande som en pedagogisk metod på Bosöns Idrottsfolkhögskola där det gagnar deltagarna ...

  Källa:

 15. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  2014-03-28

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel ...

  Källa:

 16. Artikel

  Folkbildning med IT

  2014-03-28

  Det övergripande syftet med ITiS-projektet vid Litorina folkhögskola var att lärarlaget skulle få ökad förståelse för, samt reflektera över, informationsteknikens integrering och användning i skolans ordinarie undervisning. För att uppnå ...

  Källa:

 17. Artikel

  En för alla - alla för en

  2014-03-28

  Detta projekt kom att fokusera på hur vi lärare utvecklade vårt samarbete, och inte på hur vi skapade nya samarbetsformer tillsammans med eleverna. Den litteratur vi hänvisar till är dock inriktad mot det senare. Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 18. Artikel

  Folkbildningsnätet - en pedagogisk resurs?

  2014-03-28

  Vårt huvudsyfte är att använda Folkbildningsnätet (FBN) som pedagogisk resurs på kursen Turism/Reseliv (T/R). Genom att göra ett strukturerat upplägg av mappar och konferenser skapar vi ett fritt forum, där alla kursdeltagare på linjen ges ...

  Källa:

 19. Artikel

  Nätcoaching

  2014-03-28

  Av Birka folkhögskolas tre ITiS-projekt har detta handlat om att använda datorn som arbetsredskap för en utökad kommunikation. Från obefintligt, eller obetydligt, användande av datorn i kontakten med eleverna, har metoder att stödja/coacha elever ...

  Källa:

 20. Artikel

  Härifrån till evigheten - att bygga en mångkulturell hemsida

  2014-03-28

  Denna rapport redogör vårt mångkulturella lärarlag om sitt arbete med att skapa förutsättningar för digitala mötesplatser för elever, lärare och omvärlden Detta i form av dels en levande och innehållsrik hemsida och dels Folkbildningsnätets ...

  Källa: