Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 92 träffar på Flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  Validering via webb

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att bygga upp en plattform för att kunna göra valideringar via webben. Film, länkar, chattforum, videomat mm har lagts in utifrån tankar om lärande via webteknik. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt Dela: Facebook ...

  Källa:

 2. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  2017-12-29

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare. Projektet vände sig till deltagare på skolans friskvårdskurs och man använde sig av FirstClass som en plattform för informationsspridning. 2012 FlexLär 2012 - Pilotprojekt ...

  Källa:

 3. Artikel

  Utveckling med hjälp av fokusgrupper

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att genom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt - Dela: Facebook ...

  Källa:

 4. Artikel

  Livbojen

  2014-09-12

  Projekt vars syfte var att minska klyftan mellan de som var duktiga på att använda datorn och de som inte alls såg datorn som ett redskap för inlärning samt skapa ett digitalt rum som både skulle kännas informativt och gynnsamt för studier/inlärning ...

  Källa:

 5. Artikel

  Lära för att leda online

  2016-06-07

  Syftet med projektet var att använda nätet för att kunna erbjuda cirkelledarutbildningar. Genom att använda distansutbildningar som ett komplement ville man nå fler ledare. FlexLär 2012 - Pilotprojekt - Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 6. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  2014-03-28

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel ...

  Källa:

 7. Artikel

  Konsthantverkare under 2000-talet

  2017-12-29

  Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet. Projektet syftade även ...

  Källa:

 8. Artikel

  SV Flex

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som gav dem möjlighet att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas. Målet med studiematerialet var att deltagarna skulle ...

  Källa:

 9. Artikel

  Flexibelt lärande med IT-metodik

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att förvärva erfarenhet av och färdighet i att låta olika delar av undervisningen nå en högre grad av flexibelt lärande genom att använda varierade former av internetbaserade metoder. Man avsåg i första hand målmedvetet ...

  Källa:

 10. Artikel

  Kan man plocka hjortron på distans?

  2014-03-28

  Kan man plocka hjortron på distans? Så drastiskt och målande uttryckte sig Kenneth Hermansson när han pratade vid konferensen Flexkunskap 2003 på Tollare folkhögskola. Det dryga hundratalet deltagare i konferensen lyssnade noga och med förväntansfulla ...

  Källa:

 11. Artikel

  IT i cirkeln

  2014-03-28

  ABF Gävleborg utvecklar IT-användandet som pedagogiskt verktyg och i inforationssökandet Projektets syfte var att ge utbildning och stöd för att utveckla cirkelledarnas användning av IT i språkcirklar och i den fackliga studieverksamheten. Dela: ...

  Källa:

 12. Artikel

  Lokalt lärcentrum en oanad möjlighet för studieförbunden

  2014-03-28

  I Birgitta Calleruds tankevärld kommer lokala lärcentra att ha en självklar plats i morgondagens studieförbund. Hon brinner för idén och har själv förverkligat den på Medborgarskolan i Ängelholm. Läs artikel genom att klicka på länken nedan: ...

  Källa:

 13. Artikel

  Folkbildning och studiecirklar på distans

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare Detta projekt har möjliggjort utvecklandet av flexibla lärandeformer som komplement till SV/IKC:s traditionella studiecirkelverksamhet. ...

  Källa:

 14. Artikel

  IT-stöd i Folkbildningsverksamheten

  2014-03-28

  Vuxenskolan i Västerås projekt provar IKT-stöd i praktiken Vi ville lära oss använda datorer till annat än datautbildningar. Vi ville utveckla strategier, metodik och pedagogik för ett IKT-stöd inom vår studiecirkel-verksamhet. Vi vill prova ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flexibelt lärande - flexibel organisation

  2014-03-28

  Ny version med ett förord och mindre korrigeringar av den rapport som utkom första gången år 2004. Underrubriken är Om nödvändigheten av förändring i folkhögskolan och är skriven av Staffan Hübinette, lärare på Tollare folkhögskola Samhället ...

  Källa:

 16. Tillgänglig publik kunskapsdelning

  2014-03-28

  Grimslövs folkhögskola har sedan några år ett samarbete kring en kurs med Nätverket SIP. På den kursen fanns starka inslag av ny teknik och sociala medier. Inom projektets ram ville man överföra kunskap och arbetssätt till skolans övriga ...

  Källa:

 17. Artikel

  Konferens FlexLär 2011

  2014-03-28

  Folkbildningsrådet, nättidningen re:flex och Folkbildningsnätet samverkar i en mindre konferensturné under oktober månad. Vi ordnar fem regionala konferenser Flexlär 2011, för studieförbund och folkhögskolor. Fem konferenser om flexibelt lärande ...

  Källa:

 18. Artikel

  Ryms det nya i det gamla?

  2014-03-28

  Kerstin Namuth (Folkuniversitetet) och Rosalie Sanyang (ABF) har i CFL:s rapportserie skrivit om hur man skapar en organisation för flexibelt lärande i studieförbunden. Varför har det flexibla lärandet med IKT-stöd inte integrerats i större omfattning ...

  Källa:

 19. Artikel

  Seniorer utforskar Internet med hjälp av distansstudier

  2014-03-28

  Detta är ett fördjupningsarbete i pedagogik vid Göteborgs universitet Syftet med arbetet har varit att undersöka om nätbaserade distansstudier kan vara en lämplig studieform för seniorer. Frågeområden som stod i centrum för undersökningen ...

  Källa:

 20. Artikel

  Folkbildning till synskadade och blinda invandrare

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att synskadade eller blinda personer med utländsk bakgrund skulle kunna delta i studiecirklar eller skapa egna studiecirklar. Undervisningen skedde på distans via en studieplattform som var anpassad till synskadade. Man använde ...

  Källa: