Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 92 träffar på Flexibelt lärande

Sortera på:
 1. Artikel

  IT i cirkeln

  2014-03-28

  ABF Gävleborg utvecklar IT-användandet som pedagogiskt verktyg och i inforationssökandet Projektets syfte var att ge utbildning och stöd för att utveckla cirkelledarnas användning av IT i språkcirklar och i den fackliga studieverksamheten. Dela: ...

  Källa:

 2. Artikel

  Lokalt lärcentrum en oanad möjlighet för studieförbunden

  2014-03-28

  I Birgitta Calleruds tankevärld kommer lokala lärcentra att ha en självklar plats i morgondagens studieförbund. Hon brinner för idén och har själv förverkligat den på Medborgarskolan i Ängelholm. Läs artikel genom att klicka på länken nedan: ...

  Källa:

 3. Artikel

  Folkbildning och studiecirklar på distans

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Avdelningen Internationella Kulturcentrum (SV/IKC) projekt riktar sig til invandrare Detta projekt har möjliggjort utvecklandet av flexibla lärandeformer som komplement till SV/IKC:s traditionella studiecirkelverksamhet. ...

  Källa:

 4. Artikel

  IT-stöd i Folkbildningsverksamheten

  2014-03-28

  Vuxenskolan i Västerås projekt provar IKT-stöd i praktiken Vi ville lära oss använda datorer till annat än datautbildningar. Vi ville utveckla strategier, metodik och pedagogik för ett IKT-stöd inom vår studiecirkel-verksamhet. Vi vill prova ...

  Källa:

 5. Artikel

  Konsthantverkare under 2000-talet

  2017-12-29

  Projekt vars syfte bland annat var att visa på värdet av den moderna informationsteknologins möjligheter till att kunna sprida eller inhämta kunskap/erfarenhetsutbyte i nationella/inernationella sociala forum på Internet. Projektet syftade även ...

  Källa:

 6. Artikel

  SV Flex

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att erbjuda oerfarna internetanvändare ett studiematerial som gav dem möjlighet att lära sig och förstå hur sociala medier på internet fungerar och hur de kan användas. Målet med studiematerialet var att deltagarna skulle ...

  Källa:

 7. Artikel

  Vilka goda skäl finns det för att starta ett mer flexibelt lärande?

  2014-03-28

  När hindren att studera är för stora kan flexibelt lärande vända på situationen. Kenneth Hermansson, lärare på Birka folkhögskola utanför Östersund, ger argumenten och några exempel på varför det finns skäl för ett mer flexibel ...

  Källa:

 8. Artikel

  Lära för att leda online

  2016-06-07

  Syftet med projektet var att använda nätet för att kunna erbjuda cirkelledarutbildningar. Genom att använda distansutbildningar som ett komplement ville man nå fler ledare. FlexLär 2012 - Pilotprojekt - Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 9. Artikel

  Livbojen

  2014-09-12

  Projekt vars syfte var att minska klyftan mellan de som var duktiga på att använda datorn och de som inte alls såg datorn som ett redskap för inlärning samt skapa ett digitalt rum som både skulle kännas informativt och gynnsamt för studier/inlärning ...

  Källa:

 10. Artikel

  Utveckling med hjälp av fokusgrupper

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att genom djupintervjuer lära sig mer om hur målgruppen resonerar kring sin fritid, sin framtid, kring studier i allmänhet och flexibelt lärande i synnerhet. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt - Dela: Facebook ...

  Källa:

 11. Artikel

  Personlig lärmiljö för friskvårdare

  2017-12-29

  Syftet med projektet var att skapa en personlig lärmiljö för friskvårdare. Projektet vände sig till deltagare på skolans friskvårdskurs och man använde sig av FirstClass som en plattform för informationsspridning. 2012 FlexLär 2012 - Pilotprojekt ...

  Källa:

 12. Artikel

  Lärresurs för ett digitalt lärande

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att utveckla en metod för att öka den digitala delaktigheten. Målet var att bygga upp en digital mötesplats och lärresurs för samarbetsorganisationer och föreningar, utveckla metoder för ökat digitalt lärande, skapa ...

  Källa:

 13. Artikel

  Validering via webb

  2017-12-29

  Projekt vars syfte var att bygga upp en plattform för att kunna göra valideringar via webben. Film, länkar, chattforum, videomat mm har lagts in utifrån tankar om lärande via webteknik. 2012 FlexLär 2012 - Metodprojekt Dela: Facebook ...

  Källa:

 14. Artikel

  Coach på nätet

  2015-09-22

  Projekt som skapat en nätpedagogisk grundkurs för coacher med skiftande erfarenhet och med olika etnisk bakgrund. Dessa coacher ska ge stöd till kvinnliga entreprenörer och blivande mikrolåntagare, även de med olika etnicitet. Dessa coacher ska ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flexibelt lärande för kvinnliga nätverk i Habo/Mullsjö

  2016-04-13

  Projekt som riktat sig till kvinnor som har startat eller vill starta eget företag och som i första hand bor i mindre kommuner, ibland på landbygd och glesbygd. Målet var att genom ett slags förstudie utröna om ...

  Källa:

 16. Artikel

  Japanska med Google-apps for education

  2019-02-04

  Ett projekt vars syfte var att utveckla en distanskurs på Folkuniversitetet Stockholms Google-apps. FlexLär 2012 - Pilotprojekt Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Presentation Så här skapade ...

  Källa:

 17. Artikel

  Textil framtid

  2019-02-01

  Syftet med projektet var att i en liten skala få testa en av flera ny framtida textila verksamheter. Målgruppen var kvinnor och män i olika åldrar från hela landet och med fördel även från andra länder och kulturer. FlexLär 2012 - Pilotprojekt ...

  Källa:

 18. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2012

  2014-09-12

  Här har vi samlat de studiematerial och öppna lärresurser som producerades av folkbildare inom FlexLär 2012. Allt är fritt tillgängligt och gratis. Välkommen att prova! Att skapa en mobil webbplats - Mobilsida är ett studiematerial i ämnet ...

  Källa:

 19. Artikel

  FlexLär 2012 - Metodprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2012. Coach på nätet - Nätpedagogisk grundkurs för coacher med skiftande erfarenhet och med olika etnisk bakgrund. Dessa coacher ska ge stöd till kvinnliga ...

  Källa:

 20. Artikel

  Konferens FlexLär 2013

  2014-03-28

  Föreläsningar, re:flexioner och FlexLärMeet. Se och hör om den stora översynen av Folkbildningsrådets uppdrag med flexibelt lärande, spännande projekt och Wikifarmen i dessa videor. Mer information, material och länkar från FlexLär-dagarna ...

  Källa: