Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 95 träffar på Distansutbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Distansstudier - kyrkomusik

  2016-04-13

  Projektets syfte var att utarbeta en webbresurs som möjliggjorde kyrkomusikerstudier på distans samt att integrera denna som ett arbetsredskap i redan existerande kyrkomusiklinje och fortbildningskurser. Distansstudierna vände sig till musiklärare ...

  Källa:

 2. Artikel

  Flexibla möjligheter i vardagen

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att introducera IKT till ovana IKT-användare inom speciella målgrupper och få dem att mötas både i när- och distanslärande. Vid dessa möten kunde man byta erfarenheter och lära sig av varandra för att öka sin egen förståelse ...

  Källa:

 3. Artikel

  Business English & Östersjökunskap

  2016-04-13

  Projekt där ett av syftena var att få möjlighet att introducera distansutbildning som undervisningsform på Litorina folkhögskola, något man inte haft tidigare. Ytterligare ett syfte var att erbjuda en kurs i efterfrågade ämnen som var flexibel ...

  Källa:

 4. Artikel

  Långt borta och nära

  2017-12-29

  Projekt med syfte att utveckla nya metoder för kommunikation på nätet. Man testade ny teknik för att om möjligt få en varierad och en fördjupad dialog i kursrummen. Folkbildningsnätets Videokonferens samt Skype var verktyg som användes för ...

  Källa:

 5. Artikel

  Folksång på distans

  2016-04-13

  Projekt vars syfte var att pröva en ny idé, vokal dansmusik på distans. Projektformen valdes eftersom idén är helt oprövad och man behövde testa både tekniken och pedagogiken för att kunna utforma ett gediget "koncept". Verksamheten var tänkt ...

  Källa:

 6. Artikel

  Vidga skolsalen

  2017-12-29

  Projekt vars mål var att genom flexibla pedagogiska metoder få fler studerande att komma till sin rätt och öka andelen studerande som uppnår sina studiemål inom planerad tid. Ambition var att öka den allmänna kompetensen i användningen av digitala ...

  Källa:

 7. Artikel

  Digital egenmakt

  2016-04-13

  Ett projekt på Skarpnäcks folkhögskola. När man kan klara att sköta myndighetskontakter och andra webbtjänster på egen hand behöver man inte längre vara beroende av andra på dessa områden. Skarpnäcks folkhögskola har valt att fokusera på ...

  Källa:

 8. Artikel

  Bilder från Halland

  2016-04-13

  Ett projekt där syftet var minska den digitala klyftan med bilden som inkörsport till den digitala världen. Workshops och kurser arrangerades på temat bild. Föremål och hantverk fotograferades, digitaliserades och publicerades på nätet. Deltagarna ...

  Källa:

 9. Artikel

  Anpassad IT i vardagen

  2016-04-13

  Ett projekt för personer med kognitiva funktionshinder med syftet att introducera anpassade IT-program som kan underlätta deltagande i vardagsaktiviteter inom områdena hälsa, kultur och natur. Olika programvaror kompenserade för personernas svårigheter ...

  Källa:

 10. Artikel

  Sociala media som stöd för digital delaktighet

  2017-12-29

  Projekt med syfte att öka digital delaktighet i första hand bland nyckelpersoner och medlemmar i Astma- och Allergiförbundets lokalorganisationer. - Genom att använda Facebook skapades möjligheter för informellt vardagslärande. Målet var att ...

  Källa:

 11. Artikel

  PLE för livslångt lärande

  2014-09-12

  Alla har säkert, utan att ha funderat för mycket på det, en PLE (personlig lärmiljö/personal learning environment) på nätet. Du googlar något du vill ha reda på, du kollar något med någon kompis på MSN, du följer en diskussion på en ...

  Källa:

 12. Artikel

  Folkbildningen och internet – reflektioner utifrån

  2014-03-28

  Per Johansson, tankesmedjan Infontology, skriver om hur internet och samhällets digitalisering utmanar och förändrar folkbildares roll och på vilket sätt folkbildningen är viktig i dagens och morgondagens samhälle. Av: - Per Johansson, infontology.org ...

  Källa:

 13. Artikel

  Datorn i språkundervisningen

  2014-03-28

  ett projekt vid Medborgarskolan i Stockholms län Projektets syfte har varit att integrera datorn som pedagogiskt hjälpmedel i språkkurser. Den pedagogiska idén bygger på att alla sinnen med språkdataprogrammets hjälp skall stimuleras för att ...

  Källa:

 14. Artikel

  Distansundervisning i språk med studiecirkelns metodik och IT

  2014-03-28

  Ett DUKOM-projekt på Medborgarskolan Medborgarskolans mål var att kunna erbjuda tillgång till studiecirkelverksamhet i språk på mindre orter med hjälp av distansstudier som innebar användandet av IT-medier men samtidigt att ta till vara de fördelar ...

  Källa:

 15. Artikel

  Flexispråk

  2014-03-28

  Folkuniversitetet i Kristianstads projekt handlar om flexibla språkkurser I detta projekt ingår planering och genomförande av olika språkkurser med IKT-stöd. - Under projektet har cirkelledare informerats, motiverats och fått hjälp med planeringen ...

  Källa:

 16. Artikel

  Mailmål - en språklig dräkt för folkbildande nätsamtal

  2014-03-28

  I den andra rapporten i CFLs skriftserie 2003 skriver Ove Rackner, folkhögskolelärare på Hola folkhögskola om sina erfarenheter kring det skrivna språket i nätburna kurser "Mailmål är det skriftbaserade samtalsspråk som används i distanskurser ...

  Källa:

 17. Artikel

  Mailmål – ett nytt sätt att kommunicera

  2014-03-28

  Kan du det nya språket mailmål? Ett sätt att kommunicera via Internet som inte är vanligt tal och inte vanligt skriftspråk. Det är helt enkelt mailmål - och det är ett bra språk för folkbildning och flexibelt lärande tycker Ove Rackner, som ...

  Källa:

 18. Handbok för språkutbildning på distans med IKT-stöd Folkuniversitetet 2001

  2014-03-28

  Handboken för lärare, administratörer och tekniskt ansvariga inom Folkuniversitetet. Hur man kan planera, organisera och genomföra (språk)utbildning på distans. Relevant för utbildningar i olika ämnen i flexibelt lärande Med IKT-stött lärande ...

  Källa:

 19. Artikel

  Svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal. Distansutbildningsmodell.

  2014-03-28

  DUKOM-projekt vid Folkuniversitetet i Lund Sjukvårdssvenska - en distansmodell har utvecklats av Folkuniversitetet i Lund. Utgångspunkten har varit den befintliga kursen Svenska för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal steg 2 (sjukvårdssvenska ...

  Källa:

 20. Artikel

  Distansutbildning för skyddsombud

  2014-03-28

  Nätbaserad kommunikation för att stärka arbetsmiljön Projektet är tänkt att ge deltagare och handledare större möjlighet att kommunicera och utbyta tankar och synpunkter, samt att visa på nyttan av IT i allmänhet och Internet i det dagliga ...

  Källa: