Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 95 träffar på Distansutbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  Anpassad IT - kurs på Mora folkhögskola

  2016-02-21

  Anpassad IT på Mora folkhögskola - På Mora folkhögskola finns en distanskurs för unga vuxna personer som gått gymnasie-sär och har svårt att ta till sig skriven information. I filmen kan du se exempel på vad kursen innehåller. Datorn med olika ...

  Källa:

 2. Artikel

  Lär i samverkan

  2014-08-05

  Det här är en öppen lärresurs som är skapad för dig som vill starta flexibelt lärande på distans och vill få tips och idéer på vad man kan tänka på. Här kan du även hitta andra användbara resurssidor och länkar. Syftet med projektet ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Coursera

  2017-12-27

  Fria kurser från några av de mest kända amerikanska universiteten. Efter enkel och fri registrering kan man anmäla sig till olika distanskurser med en stor spännvidd. Ett 30-tal olika universitet i USA står bakom sidan som är tydlig och lättöverskådlig. ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Nättidskriften Nät och bildning

  2014-11-04

  Nättidskrift som gavs ut av CFL (Nationellt Centrum för Flexibelt Lärande) under åren 2005-2008. Totalt gavs 9 nummer ut. Programförklaring: Tidskriften skall ses som en ytterligare möjlighet att uttrycka och sprida den kunskap om folkbildningens ...

  Källa:

 5. Artikel

  Folkbildningens öppna lärresurser 2010

  2014-11-13

  Här hittar vi 18 spännande, nyfikna och framåtsyftande studiematerial gjorda av och för folkbildare inom Flexlär 2010. Öppna lärresurser (eller OER - Open Educational Resources) är öppna för alla som vill lära och och upptäcka tillsammans ...

  Källa:

 6. Artikel

  Avstånd och närhet i studiesituationen

  2014-03-28

  Projekt som vände sig till kursdeltagare med sociala handikapp såsom panikångest och andra sociala fobier. Syftet med projektet var att bidra till att undanröja studiehinder för människor med sociala funktionsnedsättningar. Ett annat syfte var ...

  Källa:

 7. Artikel

  FlexLär 2009 - Folkbildningens grunduppdrag

  2014-09-12

  Här nedan presenteras fem projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2009. Att bygga broar med bliss - ett demokratiprojekt - Syftet med projektet var att ge blissanvändares stödpersoner en digital delaktighet utifrån ...

  Källa:

 8. Artikel

  Vävning på distans

  2014-03-28

  Projekt vars syfte var att stimulera nytänkande och utveckling inom ett starkt traditionsbundet ämne, vävning, genom att introducera flexibelt lärande i samband med genomförandet av en vävkurs på distans. Vid kursstart kände sig flera deltagare ...

  Källa:

 9. Artikel

  Q-connection med landsbygdsperspektiv

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att introducera möjligheterna att kommunicera och studera på distans med utgångspunkt från Falkenbergs verksamhetsområde. Genom projektet kunde människor på landsbygden ges fler tillfällen att studera - till exempel ...

  Källa:

 10. Artikel

  Minnenas Kiruna

  2014-03-28

  Projekt vars syfte var att ge anordnare och deltagare erfarenhet av flexibelt lärande och därigenom kunna utveckla den traditionella studiecirkelverksamheten till nytta och nöje för alla parter. Projektet har gett allmänheten en kunskap om ett ...

  Källa:

 11. Artikel

  Livsnära samtal på nätet

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att bygga upp ett utbud av nätcirklar inom ämnet livsåskådning och religion. Genom att introducera det flexibla lärandet hos ledare och deltagare i Bilda Nord skapades förutsättningar för detta. Gå direkt till ...

  Källa:

 12. Artikel

  Liberalismens kvinnohistoria

  2014-03-28

  Projektet syftade till att introducera flexibelt lärande i SV KAK Bergslagsbygden där det ännu inte provats. Målgruppen var medlemmar i Liberala Kvinnor i Västmanland. 2009 Flexlär 2009 - Introduktionsprojekt Dela: Facebook Twitter E-post Dokument ...

  Källa:

 13. Artikel

  Surfplattor

  2014-03-28

  Projektet har syftat till att undersöka den absolut senaste tekniken inom området surfplattor med fokus på digitalt/mobilt lärande utifrån dessa frågeställningar. Målet med projektet var att kunna orientera sig bättre och förstå hur det flexibla ...

  Källa:

 14. Artikel

  Körshow

  2014-03-28

  Projekt vars mål var att ge alla bättre förutsättningar att träna in repertoaren. Man skapade ett forum där man har gjort olika övningsmoment, stämmor och koreografi. - Man hade 8 cirklar varav 7 var på distans. Körträning skedde en gång ...

  Källa:

 15. Artikel

  Familjeverkstan

  2014-03-28

  Familjeverkstan är ett föräldrastödsmaterial framtaget av Folkhälsoinstitutet, det syftar till att stödja föräldrar med barn i åldern 3-11 år. Projektets syfte var att öppna upp Familjeverkstan även för dem som inte, lika lätt, kunde ta ...

  Källa:

 16. Artikel

  Cirkla på Facebook

  2015-09-22

  Syftet med projektet var att undersöka om det var möjligt att bedriva studiecirklar på Facebook, och i så fall vilken typ av cirklar som passar bäst. Man utredde även om det behövdes någon form av vidareutbildning eller stöd kring en eventuell ...

  Källa:

 17. Artikel

  Brunnsviks Ord

  2014-03-28

  Målet med projektet var att vända sig till personer med låg utbildning och till kvinnor som inte är vana att fatta pennan och skriva ner sina tankar. Distanskursen bedrevs via internet på kvarts- eller halvfart. Gemensamma träffar ägde rum på ...

  Källa:

 18. Artikel

  55+ på nätet

  2014-03-28

  Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad "Blended learning" där möten och stöd till cirkeldeltagare även kan ske via nätet. Genom att kombinera möten i kurslokal och på nätet ...

  Källa:

 19. Artikel

  FlexLär 2011 - Pilotprojekt

  2014-09-12

  Här nedan presenteras 10 projekt som beviljats projektmedel för folkbildningens flexibla lärande 2011. 55 55+ på nätet - Syfte med pilotprojektet 55+ på nätet var att prova nya metoder i studiecirkelverksamheten genom så kallad "Blended learning" ...

  Källa:

 20. Artikel

  Etablering funktionsnedsättning

  2016-04-13

  Ett av projektets syften var att etablera ett i princip helt nytt verksamhetsområde med huvudinriktning på funktionsnedsättning. Med hjälp av projektet ville man hitta former så att den skapade verksamheten kunde integreras i den reguljära verksamheten. ...

  Källa: