Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 15 av 95 träffar på Distansutbildning

Sortera på:
 1. Artikel

  folkbildning.net - andra utgåvan

  2014-03-28

  folkbildning.net - andra utgåvan - Folkbildningens handbok i pedagogik och metodik i distansstudier och flexibelt lärande. Nu i ny utökad version. folkbildning.net gavs ut 2001 och blev snabbt en bästsäljare... Nu har version nummer 2 kommit ut med ...

  Källa:

 2. Artikel

  Interaktiva distansstudiematerial (Distanspraktika)

  2014-03-28

  Runö folkhögskola har utvecklat en metodutbildning i distanspedagogik Distanspraktika är en metodutbildning som vänder sig till kursledare och lärare som har erfarenhet att leda traditionella kurser och studiecirklar, men som vill skaffa sig insikter ...

  Källa:

 3. Artikel

  IT-stött lärande i folkbildningen

  2014-03-28

  En utvärdering av utvecklingssatsningarna 1999-2001 Internet, bredband, e-post. Den nya informations-tekniken - IT - har på bara några år fått stor betydelse på snart sagt alla samhällsområden, även inom folkhögskolor och studieförbund. Folkbildningens ...

  Källa:

 4. Artikel

  Projekt Se Lyftet

  2014-03-28

  ABFs projekt riktar sig till korttidsubildade män inom LO Projektet syftar till att ge korttidsutbildade män inom LO möjlighet att studera på gymnasienivå med distansinslag via samarbete med SSVH samtidigt som man förenar det med studiecirkelns ...

  Källa:

 5. Artikel

  NU - DU

  2014-03-28

  Studiefrämjandet i Norra Stor - Stockholm använder NU och DU i sitt CFL-projekt inom IDEON Syftet med projektet är att kombinera mötesbaserat NU (=NärUtbildning) med DU (=DistansUtbildning). På hösten 2003 genomfördes cirkelledarutbildningar ...

  Källa:

 6. Artikel

  PIS - projekt distanslärande i Skellefteå

  2014-03-28

  Medborgarskolan Västerbotten Skellefteå har arbetat med att hitta ett eget sätt att använda DU som ett komplement till det ordinarie utbudet. I projektet har ledare och kontorspersonal utbildats och byggt nätverk. Delar av kursutbudet är anpassat ...

  Källa:

 7. Artikel

  Pedagogisk utveckling i SV Malmö

  2014-03-28

  Studieförbundet Vuxenskolan, Malmös projekt riktar sig till organisationen för att öka kompetensen kring flexibelt lärande Syftet med detta projekt är att Studieförbundet Vuxenskolan i Malmö skall börja använda sig av de hjälpmedel inom pedagogiken ...

  Källa:

 8. Artikel

  Ny studiemiljö med ÖFL

  2014-03-28

  ABF-cirklar på distans med IT-teknik Ett projekt med syfte att se om det är möjligt att kombinera traditionell studiecirkel med sin pedagogik med studier på distans genom användandet av IT-teknik. En kombination av deltagarstyrda gemensamma studier ...

  Källa:

 9. Artikel

  REREAL

  2014-03-28

  Organisationer från åtta länder har deltagit i EU-projektet REREAL. Ett resultat är denna handbok som i den svenska versionen publiceraras digitalt här på Folkbildningsnätets resurssidor Det flexibla lärandet har varit i fokus i stora delar ...

  Källa:

 10. Artikel

  Öppet och flexibelt lärande i distansutbildning

  2014-03-28

  Lunnevads folkhögskola utvecklar folkbildningsmässiga kurser på distans Vår projektidé utgick från att folkhögskolan kan erbjuda möjligheter till distanskurser på ett folkbildningsmässigt sätt, som ett led i ett regelbundet och återkommande ...

  Källa:

 11. Artikel

  Utveckling av internationella kurser

  2014-03-28

  Lidingö folkhögskola utvecklar distansutbildning i två kurser med internationell inriktning Projektet innefattade två kurser. Den första är Missions o ulandskurs (MUL) med resa till Indien. Kursen skulle ha löpande kontakt med Sverige via IT. ...

  Källa:

 12. Artikel

  Utveckling av flexibelt lärande i NBV:s medlemsorganisationer och internt inom NBV

  2014-03-28

  NBV Sydost Syftet med projektet har varit att introducera flexibelt lärande i den ordinarie verksamheten för att det skall bli en naturlig del i utbudet av cirkelverksamhet. - För att trygga en god förankring för arbetssättet inom organisationen ...

  Källa:

 13. Artikel

  Utveckling av modeller för ÖFL

  2014-03-28

  Gotländs läns folkhögskola testar modeller för distansutbildning Med stöd av kommunikationsprogrammet FirstClass har Gotlands fhs testat olika modeller för distansutbildning i sina kurser både på allmän linje med ekonomisk inriktning, fotolinje ...

  Källa:

 14. Artikel

  Samverkansprojekt mellan folkbildningen och andra vuxenutbildningsanordnare i Västerås

  2014-03-28

  Västerås folkhögskola satsar på samverkan med andra vuxenutbildare Projektet syftade till att utbilda fem lärare på folkhögskolan i samverkansutbildningar på distans med olika organisationer och vuxenutbildningsanordnare i Västerås Dela: Facebook ...

  Källa:

 15. Artikel

  Vävning på distans

  2014-03-28

  Projekt vars syfte var att stimulera nytänkande och utveckling inom ett starkt traditionsbundet ämne, vävning, genom att introducera flexibelt lärande i samband med genomförandet av en vävkurs på distans. Vid kursstart kände sig flera deltagare ...

  Källa: