Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 26 träffar på Datakunskap

Sortera på:
 1. Datakunskap: grundläggande bildbehandling

  2015-03-05

  Datakunskap: grundläggande bildbehandling - Det här studiematerialet innehåller bildbehandling; programmen är Word, Paint, Photoshop. Du behöver bilder, antingen skannade eller från kamera eller mobil, programmen Word, Paint, Photoshop. Dela: Facebook ...

 2. Artikel

  Mitt liv med dator

  2017-10-11

  Projekt vars syfte var att stärka målgruppen långtidsarbetslösa och långtidssjukskrivna kvinnors kunskaper inom datoranvändning, IKT och därigenom minska den digitala klyftan inom denna grupp. I projektet användes Folkbildningsnätets First ...

  Källa:

 3. Artikel

  Litterära epoker presenterade i Power Point.

  2014-03-28

  Syftet med projektet är att för lärare och kursdeltagare skapa förutsättningar för ett ökat datoranvändande i undervisningen genom att öka den personliga kompetensen och förtrogenheten med de olika användningsområdena inom IT. Projekt inom ...

  Källa:

 4. Artikel

  Kvinnor ITiden

  2014-03-28

  TBV Trollhättan projekt vände sig till kvinnor utan datavana TBV - Trollhättan utvecklar ett projekt där målgruppen var de kvinnor som har tillgång till modem, men aldrig använder möjligheten. Ett djupgående problem i samhällsutvecklingen ...

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Kommunikation med dator - hot eller möjlighet?

  2014-03-28

  Genom ITiS-projektet vill vi skapa system för en bättre internkommunikation på skolan. Att via e-mail, skutan, MS Outlook m.m. finna arbetssätt som underlättar detta. Vi vill underlätta informationen från skolan, lärarna, m.fl. till eleven via ...

  Källa:

 6. Artikel

  DU för handikappade

  2014-03-28

  Medborgarskolan Södra Närke riktar sig till funktionshindrade och erbjuder distansutbildning Syftet med projektet är att erbjuda funktionshindrade som inte kan delta i det ordinarie kursutbudet på hemorten distansstudier. Delatagarna ska från hemmet ...

  Källa:

 7. Artikel

  Minska världen

  2014-03-28

  Projektets syfte är att bli mer omvärldsorienterad, med hjälp av modern IT-teknik. Här ryms uppgifter som passar såväl lärare som studerande. Omvärlden utgörs av såväl platser och regioner i Sverige, som ute i världen. Att på ett bra sätt ...

  Källa:

 8. Artikel

  "Seniordata" för Ivan & Vanja

  2014-12-10

  Seniordata" för Ivan och Vanja - ABF Österlen har i sitt CFL-projekt utvecklat en modell för att miska den digitala klyftan bland pensionärer och funktionshindrande Projektbeskrivning - Inventera och utveckla det "Flexibla lärandet" och "Det livslånga ...

  Källa:

 9. Artikel

  Människa och samhälle

  2014-03-28

  ITiS-processen syftar till att fördjupa lärarnas och deltagarnas kunskaper i datahantering, utveckla IKT-inslaget i MoS-ämnet samt utveckla våra arbetsmetoder när det gäller problembaserat lärande. Processen är också ett sätt att öka samverkan ...

  Källa:

 10. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  2014-03-28

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer? Det är vad vi velat studera i vårt projekt på Viskadalens folkhögskola. Kan man på en estetisk linje på folkhögskola använda ...

  Källa:

 11. Artikel

  ITiS-rapport allmänna kurserna Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  Vi beslöt att låta Stockholmsveckans dokumentation bestå i en webbsida som vi lärare och elever tillsammans skulle producera och att med hjälp av varandras kompetens öka var och ens kunskaper kring webbproduktion och PowerPoint. När ITiS-projektet ...

  Källa:

 12. Artikel

  Att introducera Internet och First Class på folkhögskola i förorten.

  2014-03-28

  Vårt mål med detta projekt har varit att lägga grunden i datoranvändning och ge deltagarna en viss förtrogenhet med datorn. För att uppnå det har vi valt att låtit deltagarna börja med att använda Internet för att söka information. Vi har ...

  Källa:

 13. Artikel

  Datateknisk samverkan mellan två klasser på Ljungskile folkhögskola

  2014-03-28

  Inom ramen för ITiS-projektet bestämde vi fyra lärare från allmänna linjen att försöka åstad-komma ett kunskapsutbyte mellan klasserna med datorn som verktyg. Klasserna representerar olika intresseområden och har olika pedagogisk inriktning. ...

  Källa:

 14. Artikel

  Bild som stöd för kommunikation

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt som syftade att öka deltagarnas förmåga att reflektera med hjälp av bl. a. internet och digitala bilder. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 15. Artikel

  Ämnesövergripande arbete i lärarlag

  2014-03-28

  Den bakomliggande tanken med ITiS är att införa, förbättra och utveckla elevernas förmåga att lösa konkreta uppgifter med hjälp av datorn. Genom träning vill vi skapa en vana hos eleverna att använda datorn som ett naturligt hjälpmedel vid ...

  Källa:

 16. Artikel

  Informationsflöden

  2014-03-28

  Vindelns folkhögskola i Västerbotten, med filial i Umeå, har satsat på datorisering och har i sitt ITiS-projekt arbetat med att utveckla informationsflödet inom skolan. En speciell satsning har gjorts på att förbättra kommunikationen med studerande ...

  Källa:

 17. Artikel

  Redovisa - dokumentera - kommunicera

  2014-03-28

  Syftet med projektet var att alla kursdeltagare skulle bli vana vid att använda datorer. Vi hade tre delmål: Redovisningarna av arbeten i skolan skulle bli bättre och trevligare, bl.a. med hjälp av bildspel. Dokumentationen av skolarbeten skulle ...

  Källa:

 18. Artikel

  Datorkunskap – en nyckel till informationssamhället

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt om grundläggande datorutbildning. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 19. Artikel

  Bild, text och ljud i datorn

  2014-03-28

  Gemensamt för båda grupperna är att alla, både lärare och kursdeltagare ska bli bättre på att använda datorn som ett naturligt verktyg i olika undervisnings- och inlärningssituationer. För kursdeltagarna i Baskursen innebär detta att våga ...

  Källa:

 20. Artikel

  Förstudie inför kommande ITiS-projekt

  2014-03-28

  Vi vill genom ITiS-projektet lära oss att hantera tekniken och använda oss av den tillsammans med våra kursdeltagare. Vi vill således integrera datoranvändningen i skolarbetet. Det innebär bl.a. ordbehandling, Internet-sökning och i slutändan ...

  Källa: