Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 37 träffar på itis-rapport

Sortera på:
 1. Artikel

  Datamatte som pedagogisk modell

  2014-03-28

  Bona folkhögskola har provat olika pedagogiska modeller för arbetet med matematikämnet med syfte att i mångt och mycket frångå matematikboken. Matematik är ett av de ämnen som vi på Bona folkhögskola upplever att eleverna känner sig som mest ...

  Källa:

 2. Artikel

  Att presentera projekt med IT-stöd

  2014-03-28

  Två elevprojekt som rpresenterades med hjälp av Power Point inför externa uppdragsgivare. Vattenekologilinjen tar externa uppdrag som man jobbar med och presenterar för sina uppdragsgivare. Nu med hjälp av IT-teknik Dela: Facebook Twitter E-post ...

  Källa:

 3. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 4. Artikel

  Att presentera sig med hjälp av Power Point

  2014-03-28

  Syftet är att konkret själva få större färdigheter i att hantera presentationer via multimediapro-gram och att få inspiration till nya pedagogiska grepp. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 5. Artikel

  Skoltidning

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt kring att ta fram en skoltidning. Syftet med projektet har varit att · att sammanställa en tidning med både bra innehåll och god layout att jobba i redaktionsform, studerande och lärare tillsammans att öka samarbetet kollegor emellan ...

  Källa:

 6. Artikel

  Portfolio med CV och arbetsprover

  2014-03-28

  Våra konsthantverkselever söker efter avslutade folkhögskolestudier vidare till högre konstnärlig utbildning eller arbete. De har då behov av att på ett överskådligt och tilltalande sätt sammanställa t.ex. betyg, intyg och bilder på arbetsprover. ...

  Källa:

 7. Artikel

  Datorn som pedagogiskt arbetsredskap i musik- och teaterutbildningar

  2014-03-28

  Målet med projekten var att deltagarna skulle kunna använda datorn som ett pedagogiskt redskap för att dokumentera konserter och föreställningar. Dokumentationen innefattar också processen fram till ett färdigt resultat. Vårt huvudsyfte var ...

  Källa:

 8. Artikel

  Läslust vid Härnösands folkhögskola

  2014-03-28

  I vårt arbete med ITiS har vi försökt att hitta något som för kursdeltagarna framåt både vad det gäller personlig utveckling och datoranvändning. Vi bestämde oss för att arbeta med programmet PowerPoint som gör det möjligt att arbeta både ...

  Källa:

 9. Artikel

  Material till assístentutbildning - teckenspråklig

  2014-03-28

  Framtagande av introduktionsutbildning för assistenter genom att deltagarna genomförde specialarbeten om olika handikapp. Material till assístentutbildning - teckenspråklig Syftet med att göra enskilda specialarbeten om olika handikapp var att ...

  Källa:

 10. Artikel

  Från runor till WWW

  2014-03-28

  Datoranvändning ger unika möjligheter för SoL-elever att, dels få tag på intressant information, dels att prestera läsbara och intressanta skriftliga rapporter. Språkverkstan har en egen modell, med integrerad stödundervisning, för elever med ...

  Källa:

 11. Artikel

  IT-kommunikation - handikappar det?

  2014-03-28

  Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken och göra den tillgänglig för personer med inlärningssvårigheter. Syftet med ITIS-projektet har varit att utveckla vårt arbete med den nya informationstekniken ...

  Källa:

 12. Artikel

  Presentationsteknik för personer med läs - och skrivsvårigheter

  2014-03-28

  Syftet med vårt ITiS-projekt var att utveckla ett flexibelt arbetssätt som skulle leda till högre elevaktivitet och ett större mått av ansvarstagande för den egna inlärningen. Studierna skulle vara tematiska och ämnesövergripande. Dela: Facebook ...

  Källa:

 13. Artikel

  Sverige 2011 - du har huvudrollen i ditt liv

  2014-03-28

  Insikten om att vi lever i en föränderlig värld har påverkat vårt arbetssätt i utbildningarna. Med tema "Sverige 2011 har det skapats möjlighet för oss att blicka in i framtiden, ett kommande samhälle och en ny yrkesroll. Arbetslaget som antog ...

  Källa:

 14. Artikel

  EU och miljön

  2014-03-28

  Med ett temaarbete som grund ville projektet bl. a. undersöka hur en ökad användning av IT påverkar lärandet. Det vi ville uppnå med vårt ITiS-arbete var: · Vi ville undersöka hur en ökad användning av IT i undervisningen påverkar lärandet. ...

  Källa:

 15. Artikel

  Kooperativ Valborg

  2014-03-28

  Syftet med vårt projekt är att tillsammans med deltagarna i Kooperativ Valborg ta fram ett presentationsmaterial för kooperativets olika verksamheter. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 16. Artikel

  Självobservationer och självutvärdering

  2014-03-28

  Det andra, av två arbetslag på Hållands folkhögskola, har arbetat med att öka och stärka medvetenheten och motivationen, hos såväl lärare som studerande, genom egenutvärdering. ITiS-projektet har berört i huvudsak tre områden; Kvalitetsarbetet, ...

  Källa:

 17. Artikel

  Möjligheternas dag

  2014-03-28

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag. Projektet skapade nya rutiner och hjälpmedel för att stödja både elever och lärare/handledare. ...

  Källa:

 18. Artikel

  Rörelseanalys

  2014-03-28

  Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för rörelseanalys med hjälp av videokamera och datorprogram för rörelseanalys. Vi är fyra lärare vid Bosöns Idrottsfolkhögskola som ville utveckla metoder för ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Artikel

  Idrottsskador

  2014-03-28

  Genom ämnesövergripande studier kunde studier om data kombineras med humanbiologi och då speciellt kring idrottsskador På idrottsledarlinjen har det inte funnits någon tradition att arbeta ämnesövergripande, vilket vi ville ändra på. Det främsta ...

  Källa:

  Taggar:

 20. Artikel

  Interkulturell kommunikation

  2014-03-28

  Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av världen till Jönköping. Studerande vid SVF:s Informationslinje har gjort en webbsida för att locka unga turister från olika delar av ...

  Källa: