Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 9 av 9 träffar på handikapp

Sortera på:
 1. Webbsida

  Förbundet Sveriges Dövblinda

  2018-04-17

  Personer som är så gravt syn- och hörselskadade att de båda funktionshindren tillsammans ger stora svårigheter i vardagslivet, betraktas som dövblinda. En dövblind person behöver inte vara helt döv och blind. Många har kvar delar av synen ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Riksförbundet för döva, hörselskadade och språkstörda barn

  2014-03-28

  Här kan man läsa om vad de olika handikappen innebär samt få tips på litteratur och länkar. Målet för DHB:s verksamhet är att döva, hörselskadade och språkstörda barn och ungdomar skall ha full delaktighet i vårt samhälle. http://www.dhb.se/ ...

  Källa:

 3. Artikel

  Vem är jag? En hjärnskadad elevs vardag

  2014-03-28

  Syftet med detta ITiS-projekt var att synliggöra en hjärnskadad elevs vardag så som den ser ut i dag. Vi ville få eleven att reflektera över sin egen situation, få dem att genomföra en presentation av sig själva inför andra och att förstå ...

  Källa:

 4. Artikel

  Furuboda folkhögskola - ur ett deltagarperspektiv

  2014-03-28

  Hur skall man underlätta för funktionshindrade deltagare att få ekonomisk möjlighet att studera på folkhögskola? Vi tror att en informations-CD som presenterar vår folkhögskola och som är gjord av deltagarna själva skulle kunna ge en bra bild ...

  Källa:

 5. Artikel

  IT för handikappade

  2014-03-28

  Studiecirklar med IT-stöd för handikappade Östergötland ABF-avdelningarna i Norrköping, Linköping och Motala bedrev tillsammans projektet IT för handikappade. Utbildningen handlade dels om datorkunskap och dels om svenska, engelska och samhällskunskap. ...

  Källa:

 6. Artikel

  Läs- och skrivsvårigheter hos Sv2-elever inom folkhögskolan.

  2014-03-28

  Projektet vände sig till elever på Botkyrka folkhögskola som upplevde att de hade svårare att läsa och skriva än övriga elever. Projektet har bedrivits inom skolan, med projektledarna, en elevgrupp bestående av sex elever samt skolledningen ...

  Källa:

 7. Artikel

  Lokal samverkan med flexibelt lärande på lokal nivå

  2014-03-28

  Projektet har vänt sig till synskadade. Syftet har varit att bedriva distansundervisning och därvid utveckla en pedagogik som passar synskadade. Under projekttiden har deltagarna fått grundläggande kunskaper i ordbehandling och lärt sig använda ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Funka

  2018-04-24

  En portal och mötesplats för funktionshindrade och andra som är intresserade av frågor som rör funktionshinder. Webbsidan riktar sig till funktionshindrade och till de som vill ha relevant information på ett mera lättillgängligt och användbart ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Reumatikerförbundet

  2017-01-30

  Reumatikerförbundet arbetar för att sprida kunskap om de reumatiska sjukdomarna. Sidan har en mycket stor kunskapsbank med artiklar om reumatiska sjukdomar. Här finns även forskningsrapporter och tips på hjälpmedel. http://www.reumatikerforbundet.org/ ...

  Källa: