Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 4668 träffar

Sortera på:
 1. Artikel

  Motivation och vuxnas lärande - en kunskapsöversikt

  2018-02-02

  Boken gör en genomgång av begreppet motivation, olika definitioner och berör de viktigaste teoribildningarna. Ett särskilt kapitel behandlar motivation och vuxnas lärande Genomgången visar att det inte finns något entydigt svar på vad som motiverar ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Thinkers on Education

  2018-01-31

  Omfattande texter som presenterar ett antal filosofer och andra kända "tänkare" om pedagogik och utbildning. Bland de drygt hundra namnen känner vi igen namn som N F S Grundtvig, Ellen Key, Jean Piaget och Lev Vygotsky för att bara nämna några. ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Dokumentation av (real)kompetenser på nordiska folkhögskolor

  2014-03-28

  Vad lär man sig på en folkhögskola och hur kan det dokumenteras? Nordiska folkhögskolerådet (NRF) har genomfört ett kartläggningsprojekt om dessa frågor med stöd från Nordplus Vuxen. I rapporten beskrivs folkhögskolorna i Sverige, Danmark, ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Malcolm Knowles

  2018-01-30

  Malcolm Knowles anses vara den som introducerade andragogiken. Här presenteras hans vuxenpedagogiska idéer samt hans biografi. http://www.infed.org/thinkers/et-knowl.htm Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 5. Artikel

  Validering i de nordiska länderna - policy och praktik

  2018-01-30

  Rapport om hur man ser på och hur man tillämpar validering i de nordiska länderna. Rapporten är skriven av forskarna Per Andersson och Åsa Huldt vid Linköpings universitet på uppdrag av NVL. De beskriver hur man arbetar med validering på olika ...

  Källa:

 6. Artikel

  Koncept för validering av generella kompetenser i folkbildning och informellt lärande

  2018-01-30

  Hur kan man validera de kunskaper och färdigheter som deltagarna inom folkbildningen förvärvar? I denna rapport som beställts av Valideringsdelegationen försöker Kerstin Mustel teckna den teoretiska bakgrunden till validering av folkbildningsverksamhet ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Ibn Rushd

  2018-02-02

  Ibn Rushd har verksamhet över hela Sverige och är öppet för alla. Visionen är att islam ska vara en självklar del av Sverige. Det ska inte vara något konstig att vara svensk muslim. Uppgiften är att stärka muslimer i Sverige och att ge ickemuslimer ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Bilda

  2018-02-02

  Studieförbund för kyrka och samhälle. Bilda är ett studieförbund med livsåskådning som specialitet. De ser som sin uppgift att skapa frizoner för människor som tänker och funderar. "Där inga tankar är fel. Där man möts och utvecklar sina ...

  Källa:

 9. Webbsida

  Medborgarskolan

  2018-02-02

  Medborgarskolans syfte är att verka för en objektivt bedriven, fri och frivillig bildningsverksamhet. Målet är att främja bildning och kultur, humanism är grunden för arbetet. Genom upplysningsverksamhet kring internationella frågor vill Medborgarskolan ...

  Källa:

 10. Artikel

  Folkrörelseanknytningar och marknadsrelationer

  2018-02-02

  Studieförbunden och deras grundarorganisationer, medlemsorganisationer och samverkansorganisationer En undersökning av hur studieförbundens relationer till den egna basen och till det omgivande samhället har förändrats över tiden. Ladda ner eller ...

  Källa:

 11. Webbsida

  Arbetarnas Bildningsförbund, ABF

  2018-02-02

  ABF är Sveriges största studie- och bildningsförbund med verksamhet över hela landet. ABF medverkar till att människor möts i samtal och debatt i syfte att skapa förståelse och respekt. ABF arbetar för att utbildningsklyftorna i samhället ...

  Källa:

 12. Webbsida

  Folkuniversitetet

  2018-02-02

  Folkuniversitetet bedriver folkbildning och vuxenutbildning i nära anknytning till universiteten och högskolorna Information om Folkuniversitet och om kurser, ämnen, studieorter, föreläsningar och seminarier, studera utomlands och om yrkesdiplomutbildningar. ...

  Källa:

 13. Artikel

  Kooperativ Valborg

  2014-03-28

  Syftet med vårt projekt är att tillsammans med deltagarna i Kooperativ Valborg ta fram ett presentationsmaterial för kooperativets olika verksamheter. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 14. Artikel

  Självobservationer och självutvärdering

  2014-03-28

  Det andra, av två arbetslag på Hållands folkhögskola, har arbetat med att öka och stärka medvetenheten och motivationen, hos såväl lärare som studerande, genom egenutvärdering. ITiS-projektet har berört i huvudsak tre områden; Kvalitetsarbetet, ...

  Källa:

 15. Artikel

  Möjligheternas dag

  2014-03-28

  Ett av arbetslagen på Hållands folkhögskola valde att inom ramen för ITiS utveckla de studier som en del av skolans eleverna bedriver på veckan fria studiedag. Projektet skapade nya rutiner och hjälpmedel för att stödja både elever och lärare/handledare. ...

  Källa:

 16. Artikel

  människan på 1900-talet

  2014-03-28

  ITiS-projekt på Malungs folkhögskola Mål med projektet: Att ge personal och kursdeltagare träning i distansstudier. Att ge kursdeltagarna träning i initiativförmåga och samarbete. Att ge personal och kursdeltagare träning i att använda ny teknik. ...

  Källa:

 17. Artikel

  Tvärpedagogiskt utvecklingsarbete

  2014-03-28

  Lunnevads projekt syftar till att utveckla lärrarrollen för att möta framtidens folkhögskola. Projektets viktigaste mål var att utveckla yrkesrollen och medvetandegöra den pedagogiska grundsynen. Genom att verka tvärpedagogiskt syftade projektet ...

  Källa:

 18. Artikel

  Olika verksamhetsformer för invandrarundervisning.

  2014-03-28

  Kvinnofolkhögskolans språkprojekt Kvinnofolkhögskolans projekt fick många namn - Språkutvecklande arbetsätt, Andraspråkintegrerad undervisning, Språkintegrerad undervisning för deltagaremed svenska som andra språk, Svenska som andra språk, ...

  Källa:

  Taggar:

 19. Webbsida

  Grundtviginstitutet

  2018-02-01

  Grundtviginstitutet drev frågan om Göteborgs universitets ansvar för bildning och folkbildning. Projektet skulle också fungera som mötesplats mellan folkbildningens aktörer och universitetet. Verksamhetsberättelse 2008 - 2010 finns att ladda ...

  Källa:

 20. Artikel

  Så göra vi nu - goda exempel från folkbildningen

  2014-03-28

  Offensiv folkbildning har gjort denna skrift med exempel som kan inspirera till pedagogisk utveckling inom folkhögskolan Här finns artiklar om : deltagande video på Biskops- Arnö i samarbete med MST, de jordlösas rörelse i Brasilien antirasistiskt ...

  Källa: