Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 4668 träffar

Sortera på:
 1. Artikel

  Hur uppfattar folkhögskolans lärare sitt uppdrag?

  2014-03-28

  Magisteruppsats, 15 p. Syftet är att ge en bild av hur lärare på folkhögskola beskriver sitt uppdrag samt hur de uttrycker att de gestaltar och "lever" denna uppfattning i sitt vardagsarbete. Från uppsatsens sammanfattning: Studien visar på att ...

  Källa:

 2. Webbsida

  The Educators Referencedesk

  2014-03-28

  En stor resurs inom undervisningsområdet där man kan finna.. ..referenser till rapporter, forskningsmaterial och tidnings- och tidskriftsartiklar. Projektpresentationer, lektionsplaner och frågelåda. Målgruppen är pedagogisk personal och föräldrar. ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Webbsida

  SimNet - aktivt lärande

  2014-03-28

  SimNet är ett pedagogiskt kooperativ som arbetar med aktivt lärande och simuleringar. Mål för kooperativet: A tt skapa ett nätverk för pedagoger som arbetar med aktivt lärande. Att producera och sälja eget material. Att hålla kurser för att ...

  Källa:

 4. Webbsida

  Datorn i Utbildningens artiklar

  2014-03-28

  Under årens lopp har det blivit många artiklar inom skiftande ämnen i tidskriften Datorn i Utbildningen. Här kan du leta artiklar inom ditt ämnesområde, alla utifrån ett pedagogiskt perspektiv Ibland får man en länk till hela artikeln i fulltext ...

  Källa:

 5. Webbsida

  Det krokiga lärandet

  2014-03-28

  Människor som gjort tvära kast i sina yrkesliv berättar om sina erfarenheter i denna bok skriven av Ludvig Rasmusson och Ulla Montan. Vi får möta sågverksabetaren som blev professor, balettdansösen som blev barnmorska, socialarbetaren som blev ...

  Källa:

 6. Artikel

  Interpretation och folkbildning

  2014-03-28

  Ett Pm som jämför folkbildning och begreppet interpretation. Detta begrepp kan beskrivas på många sätt. Gemensamt att de handlar om att dela din entusiasm för "någonstans", "någon gång" eller "någonting" med andra. Författaren skriver att ...

  Källa:

 7. Webbsida

  European Schoolnet

  2018-01-24

  Portal för lärare i Europa. European Schoolnet is the network of 34 European Ministries of Education, based in Brussels. As a not-for-profit organisation, we aim to bring innovation in teaching and learning to our key stakeholders. - http://www.eun.org/ ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Pedagogiska Magasinet

  2018-01-29

  Tidskrift som presenterar aktuell skolforskning och skoldebatt. Missa inte temasidorna! Temasidorna har intressant fördjupningsmaterial http://pedagogiskamagasinet.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 9. Artikel

  IT-stugan, gemensamt lärande med föräldrar och barn.

  2014-03-28

  Bilda studieförbund (fd. FS) i Östergötland vill med detta projekt stödja aktivt föräldraskap och medverka till god integration. IT-stugan är ett projekt som söker utveckla en pedagogisk modell för gemensamt lärande med föräldrar och barn. ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Webbsida

  Pedagogisk metodik

  2014-03-28

  UR-filmer som tar upp frågor i skolans vardag - här kring pedagogisk metodik. UR Play har sorterat sina program i ett taggmoln det vill säga olika ämnesord. Härifrån kan du gå vidare till ditt intresseområde. Här har vi valt Pedagogisk metodik. ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Webbsida

  EU: s nyckelkomptenser för livslångt lärande

  2018-02-06

  Europaparlamentet och Rådet har utarbetat ett förslag om nyckelkompetenser som alla medborgare inom unionen bör få möjlighet att utveckla inom ramen för det livslånga lärandet. Förslaget är en rekommendation till medlemsländerna och antogs ...

  Källa:

 12. Artikel

  John Deweys filosofi

  2018-02-06

  Filosofi är pedagogik - en tolkning av John Deweys pedagogiska filosofi i hans verk "Demokrati och utbildning" Av Joakim Jensen en C-uppsats vid Södertörns högskola vt 2006. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: John Deweys filosofi ...

  Källa:

 13. Artikel

  Vetandet, kunnandet och klokheten

  2018-02-20

  En rapport som belyser hur tre former av kunskap - vetande, kunnande, klokhet - framträder i gymnasieskolans kursplaner. I bokens första del ges en översikt över olika kunskapsformer - vetande, kunnande, klokhet - från antiken och fram till idag. ...

  Källa:

 14. Webbsida

  SOS - Skola och samhälle

  2018-02-06

  Nättidning som vill fördjupa debatten om den svenska skolan. Nättidningen har tre fokusområden: Lärarutbilding, skola och skolpolitik. Det finns artikelarkiv och kommentarfunktion. http://www.skolaochsamhalle.se/ Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 15. Webbsida

  Samarbetsövningar från aktivitetsbanken

  2018-02-20

  Svenska Scoutrådet har i sin aktivitetsbank en mängd olika övningar. Här handlar det om samarbets- och ledarskapsövningar men det finns andra att välja mellan. Du ställer själv in ålder, vad för typ av miljö och hur lång tid. - http://www.aktivitetsbanken.se/ ...

  Källa:

 16. Artikel

  Inlärningsstilar och interaktiva inlärningsmaterial

  2014-03-28

  ITiS-projekt kring lärstilar och interaktiva läromedel. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: mtrl.pdf mtrl.pdf

  Källa:

 17. Artikel

  Digitala deltagarportfolier

  2014-03-28

  Vår tanke var att med hjälp av digitala deltagarportfolier genomföra validering och dokumentation av kunskap hos ett mindre antal elever. Dessa deltagare väljs så att vi i arbetslaget har var och en av dem i minst ett av våra undervisningsämnen. ...

  Källa:

  Taggar:

 18. Artikel

  Interaktiv portfolio

  2014-03-28

  Projektet vill utveckla en modell för lärande med stöd av Folkbildningsnätet i vilket de studerandes material och egen och andras reflektion kring materialet är tänkt att samlas. Material som produceras av de studerande används sällan i kunskapsutvecklingen ...

  Källa:

 19. Artikel

  Digital portfolio för dokumentation och presentation.

  2014-03-28

  Vad händer i den kreativa processen på en folkhögskola med en grupp vuxenstuderande om man får tillgång till datorer? Det är vad vi velat studera i vårt projekt på Viskadalens folkhögskola. Kan man på en estetisk linje på folkhögskola använda ...

  Källa:

 20. Artikel

  Digital portfolio

  2014-03-28

  Hur kan man utveckla bra former för dokumentation och arkivering av material? Hur kan detta användas som stöd för lärandet och deltagarens kunskapsutveckling? För denna kurs saknas i stor utsträckning anpassad kurslitteratur. Det innebär att ...

  Källa:

  Taggar: