Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 4668 träffar

Sortera på:
 1. Artikel

  ITis-rapport från Västerås folkhögskola

  2014-03-28

  Projektet fokuserade på att hitta metoder mot återkommande problem på den allmänna linjen på distans, som till exempel avhopp. Västerås folkhögskola har som sin största verksamhet så kallade "allmänna kurser". En av dessa bedrivs sedan höstterminen ...

  Källa:

  Taggar:

 2. Artikel

  Slutrapport från ITiS-projekt på Väddö folkhögskola

  2014-03-28

  ITiS-projekt som gav nya möjligheter till att prova ett ämnesövergripande arbetssätt. Väddö Folkhögskola har ett antal specialkurser (Textilt konsthantverk, Hälsopedagogik, Folklig dans och Färg och form) förutom den Allmänna kursen. Eleverna ...

  Källa:

  Taggar:

 3. Artikel

  Specialpedagogiska ansatser och praktiska erfarenheter

  2014-03-28

  Vårt syfte med det här arbetet var att lära oss mer om hur olika pedagogiska grepp med IT som verktyg fungerar gentemot studerande med olika inlärningssvårigheter. Vårt syfte med det här arbetet var att lära oss mer om hur olika pedagogiska ...

  Källa:

 4. Artikel

  Kritisk distans?

  2014-03-28

  Det ursprungliga syftet var att aktivt stötta deltagarna med handledning i distansform och få dem till att aktivt och naturligt använda Folkbildningsnätet som plattform för kommunikation och forskning. Inriktningen för utvecklingsarbetet var problembaserat ...

  Källa:

 5. Artikel

  Power Point - folkhögskolan presenterar sig

  2014-03-28

  Syftet med projektet: ett led i att integrera IT-verktyget i allmänna linjens alla ämnen och därmed göra IT till ett naturligt verktyg i de pedagogiska processer som vi använder oss av. Erfarenheter har visat att IT mycket väl kan förenas med ...

  Källa:

  Taggar:

 6. Artikel

  Gemensam reflektion om lärande på internet

  2014-03-28

  Vi fokuserar utvecklingsarbetet på kursdeltagarnas möjlighet att använda tekniken i distans-kursen till att genomföra gruppreflektioner kring utbildningens olika delar. Vi fokuserar också på kursdeltagarnas möjlighet till social interaktion på ...

  Källa:

  Taggar:

 7. Artikel

  Tradition och distans

  2014-03-28

  Frågan är om den nya IT-tekniken kan användas för att än mer utöka andelen distansarbete vid journalistlinjen. Om vissa delar av undervisningen helt kan genomföras på distans. Och vilka för- och nackdelar det skulle ha när gäller inlärning, ...

  Källa:

 8. Artikel

  Nätcoaching

  2014-03-28

  Av Birka folkhögskolas tre ITiS-projekt har detta handlat om att använda datorn som arbetsredskap för en utökad kommunikation. Från obefintligt, eller obetydligt, användande av datorn i kontakten med eleverna, har metoder att stödja/coacha elever ...

  Källa:

 9. Artikel

  Projekthandledning

  2014-03-28

  Den Sociala Profilen på Birka fhsk genomförde ett sexveckors projektarbete, där komponenterna PBL, elevaktivitet och ämnesintegration sedan tidigare ingår. Detta kompletterades med handledning via First Class. Via Folkbildningsnätet kunde eleverna ...

  Källa:

  Taggar:

 10. Artikel

  IT-baserat Temaarbete

  2014-03-28

  Rapporten innehåller först en övergripande beskrivning om ITiS arbetets utformande på vår skola, som sedan länge arbetat med övergripande tema. Lärarna i vårt ITiS arbetslag har varit uppdelade i mindre grupper beroende på vilka klasser man ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Grundkurs i IT-stött lärande

  2014-03-28

  Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen. Syftet med projektet har varit att utveckla en grundkurs i hur man använder IT-stöd som en integrerad del i undervisningen. ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  Helsjöns ITiS-lärarlag Västra Götalands bästa

  2014-03-28

  Nu har den första folkhögskolan utsetts till en regions ITiS-arbetslag som därmed också är nominerad till årets ITiS-lärarlag 2002. Det är referensgruppen för ITIS i Västra Götaland som har utsett Helsjöns folkhögskola till regionens arbetslag ...

  Källa:

 13. Artikel

  Härifrån till evigheten - att bygga en mångkulturell hemsida

  2014-03-28

  Denna rapport redogör vårt mångkulturella lärarlag om sitt arbete med att skapa förutsättningar för digitala mötesplatser för elever, lärare och omvärlden Detta i form av dels en levande och innehållsrik hemsida och dels Folkbildningsnätets ...

  Källa:

 14. Artikel

  I klassrummet eller på distans?

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt som ville testa metoder för distansutbildning och klassrumsundervisning. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Projektmaterial

  Källa:

 15. Webbsida

  Lärarnas Historia: Folkhögskolans lärare - till nu från då

  2017-12-14

  En mycket informationsrik tidslinje över folkhögskolans pedagogers historia från de lärarfackliga organisationerna. En intressant exposé från 1868 och framåt. Skön konst och praktisk nytta sida vid sida har karakteriserat folkhögskolan sedan ...

  Källa:

 16. Webbsida

  Kvinnliga medborgarskolan vid Fogelstad

  2017-12-14

  Efter att under många år ha fallit i glömska har intresset för Fogelstadskolan växt kraftigt på senare tid. Under åren 1925 till 1954 fungerade denna skola som ville åstadkomma "ett samband mellan handens, hjärnans och hjärtats arbete, mellan ...

  Källa:

 17. Webbsida

  RIO - Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation

  2017-12-18

  RIO representerar de idé- och rörelsedrivna folkhögskolorna och bevakar deras intressen genom att svara på remisser, arrangera konferensen, initiera gemensamma folkhögskoleprojekt mm. På sidan finns information om RIO: s verksamheter och olika ...

  Källa:

 18. Webbsida

  Föreningen för folkbildningsforskning

  2018-01-25

  Föreningen är öppen för forskningsintresserade folkbildare och folkbildningsintresserade forskare. Föreningen ska vara en mötesplats för enskilda forskare och folkbildare, för folkhögskolor och studieförbund samt för folkbibliotek och andra ...

  Källa:

 19. Artikel

  En folkhögskolemässig anda i förändring

  2018-01-25

  En studie av folkhögskoleanda och mässighet i folkhögskolans praktik gjord av Sam Paldanius vid Linköpings Universitet, 86 sidor. Den här studien ingår i ett större forskningsprojekt som studerar folkhögskolans praktik i förändring. Folkhögskoleanda ...

  Källa:

 20. Webbsida

  Folkhögskola.nu

  2017-12-18

  Alla kurser som Sveriges folkhögskolor erbjuder finns här. Folkhögskolornas informationstjänst, FIN, ingår som en del i Sveriges Folkhögskolor informerar om kursutbud, var folkhögskolorna finns, hur man söker och finansierar sina studier. Missa ...

  Källa: