Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 11 av 11 träffar på bildanalys och Sök

Sortera på:
 1. Artikel

  Bilder, bluffar & källkritik

  2019-07-07

  Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se. ...

  Källa:

 2. Artikel

  Konstnät och nätkonst

  2014-03-28

  I första hand ville vi leta svar på frågorna:1. På vilka sätt finns konsten på nätet i dag? 2. Hur används det digitala som ett konstnärligt uttrycksmedel? 3 För många av våra elever är mötet med den digitala konsten och Art of the Worldwide ...

  Källa:

 3. Webbsida

  Videokonst - vad är det?

  2014-03-28

  Filmform har tagit fram ett inspirationsmaterial för lärare och elever från 15 år. Material att ladda ner, pdf. http://www.filmform.com/projects.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

 4. Artikel

  Bild och text som vapen

  2017-11-22

  Arbetet behandlade bildanalys, retorik, stilistiska figurer och hur reklamvärlden fungerar med möjligheter och fällor. Arbetslaget och elevgruppen arbetade med PowerPoint. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: kavTextBild.pdf

  Källa:

 5. Artikel

  Skapandeprocesser

  2014-03-28

  Vi experimenterar med IT som media för dokumentation och visualisering av individuella skapandeprocesser inom bild och form Detta är ett led i det pedagogiska arbetet att hjälpa kursdeltagaren att upptäcka, bättre förstå och högre värdera den ...

  Källa:

 6. Artikel

  Landsbygd - Storstad ett bildprojekt

  2014-03-28

  Att öka medvetenheten om bilders betydelse i dagens samhälle, fördjupa kunskapen om hur bilder skapas och ge möjlighet till eget bildskapande. Att få ökad kunskap om skillnader och likheter mellan att leva i Landsbygd och i Storstad. Möjligheter ...

  Källa:

 7. Webbsida

  Propaganda och bilders makt

  2019-05-03

  Ett metodmaterial för film- och bildanalys som består av en lärarhandledning och de två modulerna: Bild är ett språk och Konsten att övertyga. Modulerna fungerar bäst som en helhet men kan även användas separat. Så här beskrivs syftet med ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Bilders makt

  2017-11-22

  En fritt tillgänglig kunskapsbank med bilder, film med förklarande texter om stereotypa bilder. Ett omfångsrikt material. Rasistiska och antisemitiska stereotypers funktion är att framställa vissa människor som både mindervärdiga och hotfulla ...

  Källa:

 9. Artikel

  Granska bilden

  2019-04-23

  Lärarmaterial som kan ge stöd och tips för vidare samtal om bilder, om hur de påverkar oss och i vilka sammanhang de används. Lärarmaterial om bildanalys- och bildmanipulering - Hur sanna är bilderna? - Kan vi vaccinera oss mot bildmanipulationer ...

  Källa:

 10. Webbsida

  Bildanalys - kompendium

  2017-11-22

  Olika modeller av bildanalys utifrån olika exempel. Observera färgskolan mot slutet. http://www.larare.at/svenska/moment/bildanalys/kompendium.html Dela: Facebook Twitter E-post

  Källa:

  Taggar:

 11. Webbsida

  Mediepedagogik och bildspråk

  2014-03-28

  Medieflödet påverkar oss alla medvetet och omedvetet. Genom eget medieskapande i skolan får elever förståelse för hur olika budskap byggs upp. Läs artikeln Mediepedagogik och bildspråk ur boken Digitala Illusioner - om media i skolan. - Boken ...

  Källa: