Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 16 av 16 träffar på informationskompetens

Sortera på:
 1. Video

  Hur vet du det? - teckenspråkstolkat : När du själv är en källa

  2017-09-26

  Jenny fortsätter med sin vlogg. Hon ska ta reda på hur gamla hundar blir. Men det är lättare sagt än gjort. Kan man ta andras bilder och texter på nätet? Hunden Kjell förklarar under kisspromenaden vad upphovsrätt är. Om man själv är en ...

  Källa:

 2. Video

  Hur vet du det? : När du själv är en källa

  2017-11-21

  Jenny fortsätter med sin vlogg. Hon ska ta reda på hur gamla hundar blir. Men det är lättare sagt än gjort. Kan man ta andras bilder och texter på nätet? Hunden Kjell förklarar under kisspromenaden vad upphovsrätt är. Om man själv är en ...

  Källa:

 3. Video

  UR Samtiden - Framtidens läromedel 2014 : Källkritik i det nya medielandskapet

  2016-04-21

  Ulrika K Engström från Statens medieråd berättar om metoder för att stärka elevers medie- och informationskunnighet. Hon berättar också om ett nytt arbetsmaterial som lämpar sig för demokratiska övningar i klassrummet. Inspelat den 8 oktober ...

  Källa:

 4. Video

  UR Samtiden - Skolbibliotek 2014 : Källkritik i nätets tidevarv

  2016-11-10

  Google är för de flesta idag ett fönster mot världen. Men hur formar nätets sökmotorer vår kunskap och vår kunskapssyn? Och hur kan deras data granskas? Det finns ett ökat intresse för fakta och allt mer data läggs ut. Allt fler institutioner ...

  Källa:

 5. Artikel

  QR-koden

  2017-10-12

  QR-koden förmedlar information - QR betyder Quick respons och vitsen med koden är att den förmedlar mer information direkt till dej. QR-koden är en länk mellan dig och något du vill säga, QR-koden kopplar ihop. - För att ta två aktuella exempel ...

  Källa:

 6. Video

  UR Samtiden - Mediekunnighet - en medborgerlig rättighet

  2016-04-21

  För att kunna navigera i samhället idag krävs att man kan förstå, värdera, och använda sig av olika medier och informationskanaler. Då krävs många olika kunskaper som tillsammans ger det som kallas för mediekunnighet, berättar Catharina ...

  Källa:

 7. Artikel

  Sökning, källkritik och hypertextualitet på Internet

  2014-03-28

  Idén med vårt projekt var att först öka projektgruppens kompetens när det gäller informationssökning och källkritik på Internet, Därefter var idéen att sprida denna kunskap till våra elever. Då vi som ingår i ArnöITerna har väldigt olika ...

  Källa:

 8. Webbsida

  Värdera webbplatser själv

  2017-11-02

  Värdera webbplatser - En manual med praktiska och handfasta tips i det källkritiska arbetet. Målgrupp är grundskolans senare del och gymnasieskolan. Länkskafferiets konkreta tips utifrån tanken: Det är bara du själv som kan avgöra om texten, ...

  Källa:

 9. Artikel

  Kritiskt tänkande på Internet

  2014-03-28

  På Hagabergs folkhögskola hade vi alltmer börjat uppmärksamma att många elever hade ett okritiskt förhållningssätt till informationssökning på Internet. Andra problem vi lagt märke till, var brister i förmågan att sovra i informationsflödet, ...

  Källa:

 10. Artikel

  Informationspilotprojektet 1999/2000

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola utbildar elever i att söka på Internet och bli en resurs på skolan Projektets syfte var att utbilda två elever per klass i informationssökning på Internet och i databaser men även på bibliotek. Efter en intensivkurs ...

  Källa:

 11. Artikel

  ITiS på fritidsledarlinjen på Sigtuna folkhögskola

  2014-03-28

  ITiS-projektet avser att i det publicerande avsnittet producera länksidor för det informationssökande avsnittet. Främst faller denna uppgift på undervisande lärare, som ingår i ITiS-projektet. Metoden att söka information med sökmotorer följs ...

  Källa:

 12. Artikel

  Faktasökning på internet

  2014-03-28

  Syftet med detta projekt har varit att i någon mån försöka utjämna de stora skillnaderna i förmågan att utnyttja datorn i profilarbetet. Främst genom att förbättra vår egen och de ovanaste studerandes förmåga att använda Internet för ...

  Källa:

 13. Artikel

  ITiden - informationsvärderingsprojektet 99/00

  2014-03-28

  Hjälmareds folkhögskola har utvecklat modeller för källkritik på Internet. Hjälmareds Folkhögskola genomförde under läsåret 99/00 ett projekt i informationsvärdering på Internet, finansierats av Folkbildningsrådet. Informationsvärdering ...

  Källa:

 14. Artikel

  Nätet som informationskälla

  2015-08-19

  Att genom övningar och diskussion utveckla en metod för att öka elevernas förmåga att söka och värdera information på Internet. Dela: Facebook Twitter E-post Dokument och länkar: Hämta dokument här

  Källa:

 15. Artikel

  Internet i undervisningen

  2014-03-28

  Ett ITiS-projekt kring hur man kan öka kunskapen om och nyttan av internet som ett redskap i undervisningen Vårt projekt har två huvudsyften: det ena är att göra oss själva bättre förtrogna med Internet, dvs ge oss en egen kompetensutveckling ...

  Källa:

 16. Artikel

  IT-stöd i folkbildningsverksamhet

  2017-09-19

  Ljungskile folkhögskola utvecklar sina kunskaper kring informationssökning Projektet syftar till att uppnå större kunskap hos lärare och elever på folkhögskolan om informationssökning i stort men även på att bli bättre på att sovra bland ...

  Källa: