Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 2 av 2 träffar på folkbildningshistoria

Sortera på:
 1. Webbsida

  Folkhögskolans pionjärer - Folkhögskolemödrars bildningssyn

  2017-12-14

  En undersökning av bildningsidealen hos Elisabeth de Vylder och Cecilia Bååth-Holmberg C-uppsats i historia vid institutionen för industriell ekonomi och samhällsvetenskap vid Luleå tekniska universitet 2006. http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1031466/FULLTEXT01.pdf ...

  Källa:

 2. Webbsida

  Gösta Vestlund om folkhögskolans historia och folkbildningen som immateriellt kulturarv

  2017-12-18

  Gösta Vestlund, 104 år ung, videointervjuas av nättidskriften Lifelong Learning in Europe. Gösta berättar om sin egen väg genom folkhögskolan som deltagare, lärare, rektor och folkhögskoleinspektör. Speciellt tar han upp folkbildningens kunskaps- ...

  Källa: