Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Sökresultat

Vad betyder symbolerna?

Visar 20 av 23 träffar på Artikel och Livsåskådning & filosofi

Sortera på:
 1. Artikel

  Religion och vetenskap -Religion och kognitionsteori

  2018-04-12

  Religion och vetenskap - religion och kognitionsteori - Här ska vi koncentrera oss på den speciellt inriktade kognitionsteoretiska forskningen som applicerats på människan och religionen. Läs artikeln nedan om det kognitionsteoretiska perspektivet ...

 2. Artikel

  Böcker & film om religionsdialog

  2016-11-10

  För eftertanken och samtalet. Böcker - Kajsa Ahlstrand: Vägar : en öppen religionsdialog. 2005 - Serie: Teologi i pocketformat Det mångreligiösa Sverige - ett landskap i förändring. Red: Daniel Andersson, Åke Sander. 2005 - Jan Olov Fors: Jesus ...

  Källa:

 3. Artikel

  JassaSingh

  2016-11-08

  Multireligiösa guider visar upp världsreligionerna - Jassa Singh är en av Sensus hundratals guider runtom i landet. Med hjälp av en multireligiös resväska berättar de om världens religioner. Jassa packar upp väskans föremål på ett bord som ...

  Källa:

 4. Artikel

  Salaams vänner

  2014-07-04

  Salaams vänner handlar om religionsdialog på ungdomars villkor. Bakom står Kristna Fredsrörelsen och Svenska Muslimer för Fred och Rättvisa, två trosbaserade fredsrörelser som påbörjat ett frukbart samarbete. Idag finns cirka femtio workshopledare ...

  Källa:

 5. Artikel

  Kista

  2014-07-04

  Arvet efter Paradiset - Idag växer det fram en ny form av religionsdialog som utgår från samfundens gemensamma behov och där samverkan i praktiska frågor är en viktig drivkraft. Ett sådant försök är den nya kursen Arvet efter Paradiset på Kista ...

  Källa:

 6. Artikel

  Fredsagenterna

  2014-07-04

  Fredsagenterna växte fram ur projektet att främja islamsk fredskultur, där studieförbunden Sensus och Ibn Rushd spelade en nyckelroll. Idag lever projektet vidare i form av föreläsningar och workshops för skolor, föreningar, ideella organisationer, ...

  Källa:

 7. Artikel

  Pedagogiska tips

  2014-07-04

  Vi lever i en mångreligiös verklighet med ett stort behov av att diskutera livsfrågor. Pedagogiskt öppnar religionsdialog möjligheter för spännande möten. En ingång till livsfrågor, det egna existentiella sökandet och det mångkulturella ...

  Källa:

  Taggar:

 8. Artikel

  Religionsdialog:adresser

  2014-03-28

  Religionsdialog: webbplatser, adresser, kontakter - På den här sidan hittar du: - · svenska och internationella webbplatser som på olika sätt arbetar med interreligiös dialog - · webbplatser för de olika världsreligionerna Webbplatserna är användbara ...

  Källa:

 9. Artikel

  Bokrecension: Fantasin till makten

  2018-12-12

  Vad skiljer människan från djuren? "Av alla levande varelser är människan den enda som kan föreställa sig det som inte finns", konstaterar idéhistorikern Ronny Ambjörnsson i inledningen till sin bok "Fantasin till makten!" (Ordfront). I alla ...

  Källa:

 10. Artikel

  Livsåskådning

  2014-03-28

  Livsåskådning har en stor bredd och sträcker sig från religion och filosofi till kultur. Betydelsen hos många företeelser i livet kommer vi åt genom att vi använder våra sinnen och snabbt bygger ihop det med sådant vi känner till sedan tidigare. ...

  Källa:

  Taggar:

 11. Artikel

  Religionskunskap på distans

  2014-03-28

  Projekt som genomfördes av Ljungskile folkhögskola skedde i samverkan med Göteborgs universitet. Det handlade om en kurs i religionskunskap på distans som gav 20 poäng. Kursen var ett samarbete mellan Göteborgs Universitet och Ljungskile folkhögskola. ...

  Källa:

  Taggar:

 12. Artikel

  Seder och bruk

  2014-03-28

  Vi lever alla i en kulturvärld som är präglad på många olika sätt... Alla människor lever inom en kulturvärld. Denna kan vara olika utformad men den är fylld av dynamiska processer. De delar som blir mer eller mindre synliga i dessa processer ...

  Källa:

  Taggar:

 13. Artikel

  Definition av religion

  2014-03-28

  Innebörden av begreppet religion sträcker sig från idé till en personlig Gud. Den närvaro av något "större" som många människor upplever har fått många namn. Benämningarna spänner allt från abstrakt "idé" till personlig "Gud". För en ...

  Källa:

 14. Artikel

  Gudsbilder

  2014-03-28

  Det finns många bilder av Gud... Inom de flesta religioner finns föreställningar om en gud eller om en princip som reglerar hela tillvaron. En del religioner beskriver guden eller gudarna som utomvärldsliga (transcendenta) medan andra religioner ...

  Källa:

  Taggar:

 15. Artikel

  Religiösa handlingar

  2014-03-28

  Ritualer och fromma handlingar används både för att samverka med det gudomliga och för att styra processer i en önskad riktning. De fromma handlingarna brukar med ett ord benämnas som "kult". Dit hör t ex bön och tacksägelse, offer av olika ...

  Källa:

 16. Artikel

  Abrahams släktträd

  2014-03-28

  Med hjälp av en ritad figur beskrivs Abrahams släktträd på ett tydligt sätt. Judendom, kristendom och islam är besläktade med varandra. De har en gemensam stamfader: Abraham. Figuren visar de abrahamitiska religionernas släktträd. Klicka här ...

  Källa:

 17. Artikel

  "Från sympati till empati" eller "Från närhet till distans"

  2014-03-28

  Från sympati till empati" eller "Från närhet till distans" - Ett didaktiskt resonemang om att ge feedback på nätet i existentiella frågor och på personliga förhållningssätt. Författarna arbetar på olika sätt med två former av Svenska kyrkans ...

  Källa:

 18. Artikel

  Konfirmandcirklar med IT-stöd

  2014-03-28

  SKS Nordväst projekt syftar till att utveckla konfirmandarbetet SKS Nordväst, Lundsstift genomförde hösten -99 till våren -00 ett projekt där konfirmandläsning skedde dels på distans dels genom tre helgläger. Syftet var att prova metoder och ...

  Källa:

 19. Artikel

  Vardagsnära teologi

  2014-03-28

  Projektet beskriver en distanskurs som försökte integrera närundervisningsgrupper med distansgrupper. Distanskursen har haft som syfte att ge kristna möjlighet att mötas och oberoende av bostadsort tillsammans studera en av Nya Testamentets skrifter, ...

  Källa:

 20. Artikel

  Värden i Världen

  2014-03-28

  Mullsjö folkhögskola samlar tidigare elever i distansstudier Projektet syftade till att genomföra en MOD-utbildning som IT-stödd folkbildning och att också kunna jämföra IT-stödd folkbildning med traditionell folkbildning. Dela: Facebook Twitter ...

  Källa: