Folkbildningen - folkbiblioteken - web 2.0

I ett extra fylligt nummer av vår tidskrift, det sista i CFL:s regi, har vi åter fokus på folkbildningen och web 2.0.
Web 2.0 ses av många enbart som en samling webbapplikationer som kan stärka ett i grunden självstudiebaserat lärande. Men web 2.0 är något helt annat, mycket större och betydligt viktigare.
Läs mer »


Dialog för lärande – en studie av nätbaserade hälsogemenskaper

Åsa Smedberg

Åsa SmedbergNätbaserade gemenskaper inom hälsoområdet har fått stor genomslagskraft! Åsa Smedberg har undersökt hur dialog och lärandet ser ut i den kommunikation som sker.

Folkbildning och öppna lärresurser hör ihop

Ronny Schueler

Världen över söker utbildnings-
institutioner efter nya sätt att sprida digitala resurser för lärande. De ska vara fria, lätta att använda, nyttja den digitala teknikens alla uttrycksätt och kunna återanvändas. Ronny Schueler menar att rörelsen för öppna lärresurser har många drag av folkbildning.

Att skapa transnationella nätverk som stöd för demokrati och för ett aktivt medborgarskap

Ingemar Svensson

Hur skapar man, som nybörjare på den internationella arenan, projektförutsättningar för att med hjälp av flexibelt lärande bygga transnationella nätverk som stöd för demokrati och aktivt medborgarskap?

Folkbibliotekens framtida roll i det livslånga flexibla lärandet

Åke Nygren

Ett interaktivt Internet förvandlar nu i snabb takt även biblioteken. I bibliotek 2.0 förväntas användarna vara aktiva aktörer, medproducenter, som tillsammans med bibliotekens personal bjuds in att vara medskapare av bibliotekens innehåll. Biblioteket kan då även få en viktigare roll som stöd för ett informellt och icke-formellt flexibelt lärande för vuxna.

Sociala nätverk: Vad kan läraren lära av deltagarna?

Christina Preston

Christina Preston Hur kan sociala processer, genom användande av nätbaserade lärgemenskaper, stärka ett ”flätat lärande” hos både lärare och deltagare. Hur ser ett sådant lärande ut och vilka kvaliteter har det vad gäller att skapa en demokratistödjande kunskaps-
utveckling med djup och bredd?

Folkbildningen och Web 2.0 – utmaningar och möjligheter

Staffan Hübinette

Staffan HübinetteVilka utmaningar och möjligheter finns för folkbildningen i mötet med den snabbt växande globala rörelse med rötter i community-världen som vi kallar web 2.0? En rörelse som med stöd av ett interaktivt nät, tydligt markerar sina krav på ett lärande styrt av samarbete och social närhet.

   
   

Växtvärk eller kraftverk? Unga nätkulturer förändras och förändrar (recension)

Thomas Fritz

Unga nätkulturer förändras och förändrarRöster om nätet, framtiden, värderingar och lärande, möter du i skriften Unga nätkulturer från KK-stiftelsen. Thomas Fritz recenserar.

 
 

Ansvarig utgivare för tidskriften är Mikael Andersson, CFL
© 2008 Nationellt centrum för flexibelt lärande