Stearinljus

Vi tänder ett stearinljus utan att lågan nuddar veken.

Du behöver:
·
ett stearinljus
· en tändare

Gör så här:
1. tänd ljuset och låt det brinna en stund
2. blås ut lågan med en puff
3. tänd den vita röken som stiger upp från     veken1. stearin smälter och sugs upp i veken
2. stearinet förgasas och sönderdelas till     brännbara gaser: pyrolys
3. gaserna förbränns med luftens syre
4. partiklarna lyser pga hög temperatur,     1200-1400°C.
5. de förbrända gaserna stiger uppåt

 
 

Fundera och diskutera:

 

1. Vad är det som brinner i ett stearinljus... egentligen?
2. Vilken antändningstemperatur har stearin?

3. Vilka tre saker krävs för en brand?
4. På vilka olika sätt kan man släcka bränder?

Läs mera på: http://school.chem.umu.se/Experiment/157
och på: http://school.chem.umu.se/Experiment/28

 
Producerat av Tibor Hajnal, Ågesta folkhögskola för | Folkbildningsrådet | CFL | © 2010