Glödlampa

Vi gör en enkel glödlampa av en ståltråd.


Du behöver:
· en transformatorkub
· en bit ståltråd max 0,75 mm
· en ställning för att fästa ståltråden
· 2 kablar

Gör så här:
1. vira ståltråden ca 10 varv runt en
    penna så du får en snygg spiral
2. fäst ändarna i ställningen
3. koppla kablarna och sätt på strömmen
4. vrid reglaget tills tråden glöder: ca 10 A     och 20 V


 
 

   

Fundera och diskutera
1. Varför börjar tråden först gnistra och sen glöda?
2. Hur mycket energi går genom tråden?
3. Varför lyser inte tråden mera trots den höga energin     jämfört med en riktig glödlampa?
4. Varför är det varmast i spiralen där glöden är starkast?
    Tråden som leder upp till spiralen glöder ju knappt.

Läs mera på: Wikipedia

 
Producerat av Tibor Hajnal, Ågesta folkhögskola för | Folkbildningsrådet | CFL | © 2010