Bensin

Vi undersöker en del av egenskaperna hos bensin.Du behöver:
· en metallränna
· lite bomull, eller trassel
· ett värmeljus
· bensin
· helst en liten spruta
· tändare

Gör så här:

1. Ordna så att rännan lutar i ca 40 graders     vinkel
2. Fäst bomullstussen i övre ändan med tex     ett gem
3. Ställ ett brinnande värmeljus i nedre     ändan
4. Dränk bomullstussen med ca 2ml bensin     och avvakta.


 
 

Fundera och diskutera:
1. Vilka egenskaper hos bensin kan man dra av detta     experiment?
2. Vad bör man alltså tänka på när man handskas med     bensin?
 Förklaring:
Bensin avger brännbara ångor redan vid rumstemperatur. Bensinångorna är tyngre än luft och rinner nerför rännan.

Läs mer: http://school.chem.umu.se/Experiment/122

 
Producerat av Tibor Hajnal, Ågesta folkhögskola för | Folkbildningsrådet | CFL | © 2010