Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

  • Avsnitt 8 - Theresia och Anders jobbar med hållbarhets- och miljöfrågor

    Vi träffar Theresia och Anders och pratar om hur de i kurser med material arbetar med de 17 hållbarhetsmål som världens länder enats om.