Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Samarbetspartners


 

Meridium är teknikleverantör av Folkbildningsnätets webbplats. 


logga wecloud

WeCloud levererar spamskyddet för Folkbildningsnätets eposthantering. WeCloud ger Folkbildningsnätet support i frågor som rör vår eposts skydd mot spam, virus och skadlig kod.


mindspace.se

Mindspace levererar videokonferens Acano och Videomaten.
screen9

Screen9 är Folkbildningsnätets videoleverantör. Hos dem finns alla program från UR, vilka bäddas in på folkbildning.net. Vid överförandet från UR så skapas fyra format; två för webben (hög och låg kvalitetet) samt två format för mobiler (Android och iPad). Folkbildningsnätet streamar livesändningar och lagrar egenproducerade videor hos Screen9.