Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Vad är folkbildning?

Folkbildning handlar om att lära tillsammans. Av och med varandra. Om stort och smått, lokalt och globalt. Över hela landet finns folkhögskolor och studieförbund där människor lär, byter och bryter tankar. Idag och sedan mer än hundra år tillbaka

Ända sedan starten är gruppen och de enskilda individerna avgörande för folkbildningens modell.  Cirkeln är den självklara utgångspunkten för en kollektiv lärprocess. Genom samtal och diskussion drivs kunskapandet framåt. Rätt använd blir den också en hävstång för demokrati och deltagarinflytande.

Läs mer på Folkbildningrådets webbplats om folkbildning.  Den svenska folkbildningen består idag av tio studieförbund och 154 folkhögskolor runt om i landet. Här har du en lista med alla folkhögskolor i landet.

Folkbildning och nätet?

Den nya tekniken öppnar möjligheter för samarbete och kommunikation. För folkbildningen betyder detta nya sätt att lära tillsammans. Den skapar förutsättningar för nya grupper att ta del av ett rikt och spännande utbud. Den ger också människor nya verktyg för att berätta, skapa och att dela med sig av erfarenheter och åsikter.