Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Detta finns på Folkbildningsnätet

Här finns Folkbildningsnätets samtliga resurser samlade något knapptryck bort. Särskilt fokus i arbetet med den nya webbplatsen har lagts vid tillgängligheten. 

Vad är folkbildningsnätet? 
Här finns samlat artiklar, länkar och andra uppslag för pedagoger inom folkbildningen.

 

Folkbildningsnätet är öppet för alla och följande tjänster finns på Folkbildningsnätet (du har länk och mer info här):

Mina resurser - här kan alla med inlogg ladda upp och sätta samman egna material. 

 

 

Flexikon - en webbplats med information, tips och idéer för dig som nu jobbar eller som är nyfiken på att jobba med nätet som pedagogisk resurs.

 

Exempel på material:

Trumskolan: 78 lektioner

Flippa klassrummet

bild som illustrerar det flippade klassrummet

 

Textiltorget

bild som visar loggan för Textiltorget