Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Länkar

till speciella hemsidor och närliggande organisationer

FIN – Folkhögskolornas informationstjänst (www.folkhogskola.nu)
Folkhögskolornas gemensamma webbplats med information om folkhögskolornas kurser.

FOLAC Folkbildning - Learning for Active Citizenship, är de 150 svenska folkhögskolornas gemensamma uppdrag för att främja skolornas deltagande i internationellt arbete.

Rörelsefolkhögskolorna (www.rio-org.se)
RIO, Rörelsefolkhögskolornas intresserogranisations webbplats med information om RIOs verksamhet.

Studieförbunden (www.studieforbunden.se)
Folkbildningsförbundets webbplats med bl.a. information om och länkar till de olika studieförbunden.

Folkbildningsrådet, FBR, (www.folkbildningsradet.se)
En ideell förening som på statens uppdrag fördelar statsbidrag till folkhögskolor och studieförbund och som också administrerar Folkbildningsnätet på uppdrag av rådets medlemmar (Folkbildningsförbundet, SKL och Rörelsefolkhögskolornas intresseorganisation, RIO).

Nätbildarna (www.natbildarna.nu) – ett samarbete mellan ett antal folkhögskolor och studieförbund kring kurser och cirklar på distans.

FirstClass hemsida i Kanada (www.firstclass.com), som tillhör OpenText i Kanada. Här kan man bl.a. hämta andra språkversioner av FirstClass-klienten.