Kontakt

Folkbildningsnätet
Box 380 74
Rosenlundsgatan 50
100 64 Stockholm

Tel: 08-412 48 00 (vxl)

info@folkbildning.net

Ansvariga:
Lars-Göran Karlsson 08-412 48 36
Stefan Sundström, FirstClass 070-214 94 43