Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Så här använder vi cookies på Folkbildningsnätets webbplats

Folkbildningsnätets webbplats använder sig av s.k cookies, kakor -  som kallas sessionscookies. När du besöker våra sidor, skickas den här kakan mellan din dator och servern för att kunna koppla information, som till exempel om du är inloggad, hur länge du varit inloggad etc. Vi använder Google Analytics för statistik och därför finns också en kaka som samlar information för denna tjänst.

Sessionscookies lagras inte permanent på din dator, utan försvinner när du stänger din webbläsare.

Vill du läsa mer om cookies kan du besöka Post- och telestyrelsens webbsida eller läsa mer på Wikipedia