Vanliga frågor - FAQ

Konto på Folkbildningsnätet

Text som tecken

Fråga:
Vem har rätt till ett konto på Folkbildningsnätet och vad används det till?

Svar:
Du behöver ett konto för att logga in påFolkbildningsnätets FirstClass-plattform, Videokonferens Scopia samt de sidor på Folkbildningsnätet som är inloggningskyddade, som tex för att kunna se eller lyssna på UR-programmen.
Rätten att få ett konto på Folkbildningsnätet har alla som studerar på folkhögskola eller deltar i en studiecirkel på studieförbund, cirkelledare samt alla anställda på studieförbund, folkhögskola och länsbildningsförbund.

Text som tecken

Fråga:
Jag tror att jag har ett konto på Folkbildningsnätet, men det funkar inte. Vad gör jag?

Svar:
Kan det ha gått mer än 180 dagar sedan du senast var uppkopplad på Folkbildningsnätet? I så fall har ditt konto raderats med automatik. Kontot hålls alltid aktiverad om du är inloggad på någan av våra tjänster. Har du missat att logga in dig det senaste halvåret måste du ta kontakt med den folkhögskola eller studieförbund där du fick ditt konto och höra med de om du kan få ett nytt konto.

Om du får ett felmeddelande om att ditt användarnamn eller ditt lösenord inte är giltigt betyder det att minst ett av dem är felaktigt inskrivet. Kontrollera och prova igen.

Har du glömt ditt lösenord kontaktar du lokaladministratören för Folkbildningsnätet på din folkhögskola eller i ditt studieförbund.

Text som tecken

Fråga:
Vad är det som gäller för lösenord på Folkbildningsnätet egentligen?

Svar:
Du använder alltid samma kontouppgifter för att logga in till de olika delarna av Folkbildningsnätet som FirstClass, UR, videokonferensen eller våra andra gemensamma inköpta tjänster. Byter du lösenord så gäller det omgående för alla delar som kräver inloggning..

Viktigt att tänka på

FirstClassklienteninloggningen är känslig för gemener och versaler samt för teknen å, ä och ö. Det är fritt fram att använda både gemener och versaler samt å,ä,ö men du måste vara konsekvent när du loggar in dig. Tecknen måste vara exakt så som de skapades från början (eller när du ändrade lösenordet).

Som regel ges du ett lösenord på tre tecken. Detta ska ändras till ett eget på 4-12 tecken. Lösenordet kan du inte ändra på Folkbildningsnätets hemsida men det fungerar att logga in sig med tre tecken även om det inte är att rekommendera eftersom det är skapat av någon annan än dig själv.
I FirstClass både i klientprogrammet och webbinloggningen ändrar du det i klienten genom att vänta några sekunder så kommer det fram en fönster för att ändra lösenord. Du repeterar det innevarande lösenordet och sedan skriver du in ditt nya två gånger och klickar på OK. Ignorerar du detta loggas du ut automatiskt och för börja om.

FirstClass

Fråga:
Jag kommer inte in på min FirstClassklient. Varför?

Svar:
Om du får ett felmeddelande när du försöker logga in på Folkbildningsnätet som anger att det ... tyvärr inte finns någon FirstClass-server med detta namn... då är själva adressen felaktig eller så råkar servern vara nedstängd.

1.) Kontrollera att du skrivit in rätt adress fc.folkbildning.net eller IP-numret 213.136.51.23 i fältet för Server? Står det inget där eller inget som motsvarar de ovanstående alternativen klickar du på pilen vid avancerat. Därefter klickar du på knappen Ställ in på det expanderade fönstret. Ett nytt fönster öppnas som heter Tjänsteinställningar där du efter Server skriver in något av alternativa adresserna till servern som står ovan. Avsluta med att klicka på Spara

Bild på inloggningsruta till FirstClassklienten

2.) Är du över huvud taget uppkopplad mot Internet? Testa genom att t.ex. starta din webbläsare (tex Firefox, Internet Explorer) och sök upp en webbplats på Internet (förslagsvis:folkbildning.net).

3.) Problemet kan vara att Folkbildningsnätets server är nedstängd. I så fall kan det finnas information om vad detta beror på Folkbildningsnätets hemsida och på Folkbildningsnätets Facebookgrupp.

Fråga:
Jag får ibland mejl med rubriken Spamrapport från spamrapport@folkbildning.net. Är det ett spam?

Svar:
Nej, det är inget spam. Vårt spamskyddsföretag Wecloud har som en tjänst att skapa en spamrapport till varje användare de gånger skyddet inte är helt säker på mejlet i spamraporten är ett riktigt mejl eller ett spam. Då låter spamskyddet dig själv avgöra om du ska klicka på Release för att släppa igenom mejlet till dig eller Delete då du tar bort mejlet men också är med och lär spamskyddet vad som är riktiga mejl och vad som är spam.

Folkbildningsnätets webbsida

Fråga:
Måste jag ha inloggning för att se innehållet på sidorna?

Svar:
Det mesta av innehållet på Folkbildningsnätet är öppet för alla. Inloggning krävs för att se UR-programmen och några inköpta tjänster (de finns under fliken Tjänster; IPS, Politiken och Videokonferens Scopia).

Fråga:
Vem bestämmer vad som läggs in på sidorna?

Svar:
Vi är en redaktion som lägger in nytt och i övrigt håller koll på innehållet. Vår ambition är att presentera material som i första han kan användas av pedagoger inom folkbildningen men mycket av materialet passar även elever och andra aktiva inom folkbildningen som är intresserade. När vi publicerar länkar till resurser på nätet så är vi noga med att det där finns en avsändare som vi kan se som vederhäftig och att materialet/informationen ger en allsidig information.

Fråga:
Kan jag lägga in material?

Svar:
Ja, via tjänsten Mina resurser som du har tillgång till som inloggad.

Fråga:
Hur får jag inloggning?

Svar:
Kontakta din skolas eller studieförbunds lokaladmin.

Utbildningsradion, UR, på Folkbildningsnätet

 

Fråga:
Hur hittar jag UR-programmen?

Svar:
UR-programmen hittar du dels via Lärresurser/Ämnen och sedan efter klick på ett ämne så ligger programmen under fliken UR-program. Du kan också skriva i Sökrutan och se vilka träffar du får under UR-fliken

Fråga:
Programmet har ingen text, går det att få?

Svar:
Alla program textas till sändningstillfället men den textningen ligger inte i själva programmet utan är något som finns vid sidan av. UR har meddelat att de kan söka fram textningen och lägga till programmet om det finns ett behov (att ett flertal användare har önskat det, skulle man kunna säga).

Fråga:
Hur länge ligger programmen kvar?

Svar: På Folkbildningsnätets hemsida ligger programmen kvar så länge UR har rätt att visa dem enligt de avtal de har med producenterna. UR sluter oftast två till fem-åriga avtal som sedan oftast förnyas för ytterligare en period.

På URPlay så ligger programmen 6 månader efter sändningtillfället, därefter tas de bort. Sedan september 2012 har cirka 7 300 program släppts fria och är åtkomliga från UR play. Det är ungefär 60 procent av URs alla digitaliserade TV- och radioprogram.

Fråga:
Kan jag få programmet på en DVD?

Svar:
Vi har inte personalresurser på Folkbildningsnätet att bränna DVD till våra användare som önskar program. Kontakta UR och hör med dem.

Fråga:
Jag söker programserien "Nordiska giganter" men hittar inte serien nu - finns den kvar?
UR svarar: Nordiska giganter ligger just nu och väntar på beslut om den ska förlängas eller stängas. Det är på grund av att den har några år på nacken som dess rättigheter i systemen inte är fullständiga (vi håller just nu på att gå igenom dessa lite äldre serier och ge dem korrekta rättigheter). Vi hör av oss så fort vi vet om den kommer återuppstå eller inte.

Videomaten

Fråga:
Hur länge kan jag spela in?

Svar:
Du kan ta den tid du behöver - vi har inte satt någon gräns vad gäller tid. Sammanhanget avgör naturligtvis men tänk på att en video på nätet inte får vara för lång. Ett par minuter är en lämplig längd för en presentation t ex.

Fråga:
Vilken utrustning behöver jag?

Svar:
En webbkamera och en mikrofon. Du får göra provinspeningar och hur resultatet blir med den utrustning du har. Det är extra viktigt att ljudet blir bra, att det inte är några störande biljud eller något buller från datorn som kommer med.

Fråga:
Hur länge ligger inspelningarna kvar?

Svar: Vi har ingen tidsgräns för radering utan det får ligga kvar. Inspelningarna tar inte så stor plats och hårddiskar är billiga. Men viktigt att säga är att Folkbildningsnätet har kontrollen på det som är inspelat och vi är ansvariga för att det handhas på ett säkert sätt och vi 

Fråga:
Vem kan se inspelningarna?

Svar: Endast den som får länken till inspelningen kan se den. Vi ansvariga på Folkbildningsnätet har ingen koppling mellan video och den som har gjort inspelningen, så det är helt upp till denne att spara länken. Notera dock att alla som har tillgång till länken kan också gå in i Videomaten och radera videon (Radera gammal film). Så den uppmaning från oss är att den som skapar inspelningen också sparar ner den i den egna datorn.

Videokonferens Scopia

Fråga:
Vad är Videokonferens Scopia

Svar: Videokonferens Scopia är en inköpt tjänst och den innehåller många funktioner (som att man t ex kan visa upp dokument) och uppdateras med jämna mellanrum i likhet med program du har i datorn.

Videokonferensen  kräver inloggning (Folkbildningsnätets).

För att använda videokonferens behöver du ett litet s.k klientprogram i datorn och det installeras automatiskt första gången du använder videokonferensen. Då och då sker en central uppdatering som sker automatiskt när du loggar in på videokonferensen. Kan därför vara bra att gå in i videokonferensen en stund före ett videomöte som du inte kommer försent till mötet pga av uppdateringen.

Fråga:
Hur många kan man vara här i en videokonferens?

Svar:
Vi har idag 24 licenser (24 samtida uppkopplingar kan alltså ske) och vi har delat upp dem på 4 rum med olika antal möjliga användare (se mer på Folkbildningsnätets hemsida under fliken tjänster).