Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Creative Commons

För Folkbildningens öppna lärresurser tillämpar vi en rättighetsmärkning som kallas Creative Commons. Med hjälp av denna märkning kan den som har upphovsrätt till ett material tala om hur det får användas av andra.

På Creative Commons webbsida står följande:

"Syftet med Creative Commons är att ge människor som skapar och som vill dela med sig av sina verk (helt eller delvis) ett verktyg. Rent praktiskt görs det genom ett enkelt system av licenser. Upphovsmannen väljer vilka friheter hon eller han vill att verket skall ha och får ett licensavtal som passar hennes eller hans önskemål."

För Folkbildningens öppna lärresurser har vi följande märkning på alla material:

Creative Commons License
Materialet är licenserat som Creative Commons Erkännande-IckeKommersiell-DelaLika

Licensen tillåter andra att använda, sprida, göra om, modifiera materialet och även bygga vidare, skapa nya verk utifrån materialet, så länge Folkbildningsnätet anges som ägare av ursprungsverket och att det det nya verket licensieras under samma villkor. Alla nya verk som skapas utifrån detta verk kommer att ha samma licens. 

Läs mer om de olika licensformerna här