Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Folkbildningsnätet

Folkbildningsnätet erbjuder digitala resurser för folkhögskolor.

 

Läs mer om Folkbildningsnätet i menyn här till vänster. Här kan du också läsa mer om våra tjänster och hur du använder dem.  Under rubriken Support får du information om vem du tar kontakt med för att få hjälp.

Se filmen med teckenspråk   symbol för teckenspråk: