Länkar & Resurser

Besök gärna följande länkar:

›› Medborgarskolan
›› Döva & Dövblinda berättarDigital teckenordbok: Klicka dig fram


Vad är teckenspråk? Varje land har sitt teckenspråk precis som hörande. Det är också dialektalt. I Sverige avläser döva svenskan på våra läppar eftersom vi inte kan dövas Ny! Teckenordbok Ny! Teckenordbok teckenspråk. Döva måste därför vara tvåspråkiga från början för att det ska fungera. I Spanien avläser döva spanskan o.s.v. Det är alltså inte internationellt som många felaktigt tror.

Teckenspråket är ett eget språk med egen grammatik och följer inte svenskans ordföljd. Teckenspråket tecknas med avstängd röst. Teckenspråket har helt andra munrörelser än i svenskan. Ett ex är då man säger( HYFF). Den munrörelsen betyder (för säkerhets skull).

Döva är inte stumma. De kan prata men hör inte hur det låter.

Som döv kan jag inte lära mig att höra men du som hörande kan underlätta mitt funktionshinder och lära dig mitt språk.

Öppna Digital Teckenordbok!