Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Stöd i svenska språket

Rådgivning och olika tjänster för allmänheten som gäller svenska språket.

Stöd i svenska språket

MTM - Myndigheten för tillgängliga media. Har som uppdrag att arbeta för att alla ska ha tillgång till litteratur och samhällsinformation utifrån vars och ens förutsättningar, oavsett läsförmåga eller funktionsnedsättning. Här finns alltså information om talböcker och hur du kan hitta böcker och andra medier på olika nivåer.

SPSM
Specialpedagogiska Skolmyndigheten stöttar skolor och elever med särskilda behov

Institutet för språk- och folkminnen ger språkrådgivning. Du kan hitta tester, dialekter och ställa frågor om svenska språket. Här finns också Lexin som är ett lexikon på femton olika minoritets språk.

Missa inte Andraspråkshjälp en sida med tester och tips om kurser i svenska.