Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Lektioner och handledningar

Lektionsuppläggen utgår ifrån LL-förlagets böcker på lätt svenska. Här finns tips kring textfrågor, gemensam läsning - boksamtal och diskussionsuppgifter.

Lektionerna har rekommenderad ålder, om den lämpar sig för grupp eller individuellt samt beräknad tidsåtgång.

För att posta en kommentar behöver du logga in på Folkbildningsnätet.