Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Språkrådgivning

Här finns det mesta om det svenska språket. Roligare än vad man kan tro.

Hur ska man egentligen säga och skriva? Vad är riktig svenska? Språkrådet har dessutom sidor om:

  • Nyord
  • Teckenspråk
  • Historiska aspekter på svenskan
  • Om språk och IT
  • Om minoritetsspråk
  • Teckenspråksfilmer
  • Om terminologi
  • Ordlistor och ordförklaringar