Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Språket i P1

Radioprogrammett handlar om hur språk används och förändras och om hur språk och samhälle ömsesidigt påverkar varandra. 

Språk handlar om identitet och angår alla människor. Lyssnarnas frågor är en stor del av programmet. Förutom att de tidigare programmen finns lyssnarfrågor och om språkliga klurigheter.

Går att lyssna på när du vill i SRs app.