Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Klarspråk

Tydligt och otvetydigt språk är viktigt för att undvika missförstånd. Läs här om begreppet Klarspråk.

Klarspråk

Att framställa en lättläst text behöver nödvändigtvis inte vara självklart eller lätt. Och det bör ställas krav på den som skriver lättlästa texter. Med klarspråk menas att texter från och av myndigheter skall vara förståeliga, vara tydligt skrivna så att missförstånd inte uppstår.

Institutet för språk och folkminnen har officiellt ansvar för språkutveckling och språkpolitik i Sverige. De skriver att klarspråk är texter som är klart tänkta. Myndigheter bör skriva på ett vårdat, enkelt och begripligt språk. Och klarspråk handlar ytterst om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna. Institutet har även rådgivning. Det kan gälla ord, uttryck, namnfrågor eller grammatik.

Institutet ger också ut bulletinen Klarspråk, färdig att ladda ner.

Råd & webbkurs

Att skriva klarspråk. En sida med handfasta råd. Här finns också en webbutbildning då kan hoppa på direkt: Att skriva bättre - en grundläggande klarspråksutbildning för alla som skriver.

Test

Använd Klarspråkstestet och se hur begriplig din text är.

Länktips

Samspråks språklänkar för dig som vill få fler tips i ämnet. Samspråk är samarbetsorganet för språkvårdare i offentlig förvaltning. 

Fördjupning

En domare i England har skrivit en dom på så enkelt språk att de berörda barnen skulle kunna förstå innehållet. Läs artikeln i Språktidningen: Domare skriver klarspråk i vårdnadstvist. Länkar finns i texten

Utmaningar för den som talar klarspråk
En professor i filosofi och tre ansvariga från internationella hjälporganisationer diskuterar och problematiserar begreppet klarspråk och berättar hur de jobbar för att skapa mer yttrandefrihet runt om i världen.
33 min, UR Skola 


Boktips

Tips på handböcker och lästips