Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Att skriva bättre - en webbutbildning

En en grundläggande klarspråksutbildning för alla som skriver. Här hittar du allmänna och specifika skrivråd för längre texter, för webben och e-post.

Att skriva bättre - en webbutbildning

Du kan gå igenom hela materialet som en sammanhängande klarspråksutbildning eller bara titta på de avsnitt som passar dig just nu.

Kursen ger också information om hur språket utvecklats och roliga och praktiska övningar i hur man skriver mellanrubriker eller undviker ålderdomliga ord. 

Olika myndigheter ligger bakom kursen men är nyttig för alla som vill hyfsa sitt skrivande.