Denna webbplats (folkbildning.net) uppdateras inte längre efter den 30 juni 2019. Befintligt innehåll går dock fortfarande att nå och kan användas i folkhögskolornas verksamhet. För aktuell information kring Sveriges folkhögskolor besök www.sverigesfolkhogskolor.se.

Skriva krönika

I denna korta film får du en introduktion i att skriva en krönika.

Filmen tar upp vad en krönika är, ger exempel och visar på en krönikas disposition.

Filmen kan användas som en första start men den är också bra att återkomma till om man kört fast. Längd 7 minuter.

Lärarna Helena Jeppsson och Fredrik Johansson från Pauligymnasiets vuxenutbildning i Malmö har gjort flera filmer i ämnet svenska; Svafredrik